Søker leder til nytt helsenett

Søker leder til nytt helsenett

Norske Helsenett går fra AS til statsforetak, og trenger en visjonær leder.

Siden 1. juli er Norske Helsenett hevet fra å være et AS under de fire helseforetakene, til å være et statsforetak under departementet for hele helsesektoren i Norge.

Til det nye foretaket er det utlyst en stilling som administrerende direktør.

”Norsk Helsenett SF skal utvikles i samsvar med overordnede politiske mål. Et standardisert nett for helse- og omsorgstjenesten på nasjonalt plan skal bidra til å oppnå de sentrale politiske mål om kvalitet, lik tilgjengelighet til helsetjenester, personvern, informasjonssikkerhet og effektivisering,” skriver NHN i stillingsannonsen.

- En administrerende direktør i det nye foretaket må kunne bygge strategi og kompetanse i organisasjonen. Det skal bygges bredere ut, sier Grete Faremo, som er styreleder i det nye NHN, til It-helse.

Ikke avklart

Ifølge Faremo er det mye som gjenstår før det nye NHN har funnet sin definitive form.

- Helseministeren har sagt at dette er ikt-løsningen for hele helse-Norge, og en viktig premiss for å kunne lykkes med samhandlingsreformen. Samtidig vet vi at dette skal bli et tungt løft, sier Faremo.

I det ”gamle” NHN samarbeidet de fire regionale helseforetakene siden 2003 for å lage et sikkert nettverk for utveksling av helseinformasjon.

- Hvordan dette nettverket vil se ut, er ikke helt avklart. Det er en rekke spennende muligheter. Vi skal nå utvikle en plan for å koble dette enda tettere på den delen av helsesektoren som ligger ute i kommunene, sier hun

Virkemidler

I første omgang står en runde langs de ulike aktørene på programmet for å høre hvordan de ønsker å ta det nye nettverket i bruk.

- Vi er jo klar over at dette statsforetaket har en utrolig viktig oppgave. En av hovedoppgavene nå er å opprette en dialog med aktørene som allerede finnes, for å lære av hverandres arbeid, sier Faremo.

En av utfordringene er å synliggjøre de teknologiske løsningene som er mulig i helsenettet, og kan ha effekter i mange samfunnssektorer. Nettopp derfor søker NHN en leder som med gode kommunikative og relasjonsskapende egenskaper, som har evne til å trekke andre aktører inn i arbeidet med statsforetakets strategi og utvikling og kunne formidle, påvirke og vinne forståelse for Norsk Helsenetts samfunnsoppdrag.

- Har NHN et mandat å legge press på helseaktørene til å ta dette nettverket i bruk, enten som incentiv eller som tvang?

- Vi kartlegger løsninger, og tar alt med i vurderingen. Vi har ikke noe mandat, og på dette tidspunktet heller ikke noe ønske om det. Vi er så vidt i gang, og det er alt for tidlig å se på slike virkemidler, avslutter Faremo.

FÅ NYHETSBREVET OM HELSE OG IT RETT I INNBOKSEN.

Offentlig Sektor