- Solid politisk backing

- Solid politisk backing

Difi-sjef Hans Christian Holte mener det er lovende at statsministeren presenterer planen om digitalisering.

Statsminister Jens Stoltenberg og fornyingsminister Rigmor Aasrud presenterte i dag nye planer for digitalisering av offentlig sektor.

Med slagordet "offentlige tjenester hvor som helst, når som helst" vil regjeringen gi alle innbyggerne varsler på sms og epost, trygg elektronisk ID og digital postkasse.

All kommunikasjon fra det offentlige skal digitaliseres, mener regjeringen.

Solid politisk støtte

Direktør i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) Hans Christian Holte synes digitaliseringsprogrammet er bra, og Difi gjør seg klar til å bidra til å levere på strategien.

- Det er to ting som gjør digitaliseringsprogrammet bra. For det første er det en helhet i satsingen, en grunnmur med fellesløsninger og enkelttiltak innenfor hver sektor. For det andre virker det som programmet har en solid politisk backing når både statsministeren og to statsråder deltar på pressekonferansen, sier Holte.

Digital postkasse er noe som lenge har ligget i planene om å digitalisere det offentlige, og Holte mener det er en naturlig grunnstein i digitaliseringsplanen.

- Digital postkasse er et naturlig element i grunnplattformen som må til for å til en god digital løsning i det offentlige. Det er helt naturlig, sier Holte.

Ikke bekymret for sikkerheten

Det er bare noen få uker siden Altinn-bråket, hvor flere innbyggere ble presentert med andres profil i forbindelse med årets selvangivelser.

Likevel er Difi ikke bekymret for sikkerheten rundt digitaliseringsprogrammet.

- Den type feil skal jo ikke skje, men det understreker bare at vi må ha oppmerksomhet rundt sikkerheten. Men jeg er ikke redd for at det hele ikke skal komme på plass på grunn av det.

Han legger til at bekymring rundt sikkerhet og tidligere problemer ikke skal være noe alvorlig hinder for å få løsningen på plass.

Tidsfrister kommer med pengene

Digitaliseringsprogrammet er svært omfattende, og regjeringen har ikke oppgitt noen frist for når løsningen skal være på plass.

Holte tenker at det er ganske realistisk å regne med at man vil komme langt på et par år.

- Dette er et omfattende program, så man må se hva som kan gjøres fra år til år. Strategien må settes inn i de årlige budsjettprosessene, og det vil settes frister når bevilgningene er på plass, mener Holte.

Det kan også være gunstig å se på fremdriften til for eksempel Danmark, som har mål om digitalisering av all offentlig kommunikasjon innen 2015, mener han.

Klar til dyst

Difi har en viktig jobb å gjøre når digitaliseringsprogrammet skal realiseres.

- Vi kommer til å gå igjennom program og strategi og se hvordan vi kan levere på de forskjellige områdene. Vi har en viktig jobb for hvordan dette skal realiseres, avslutter Holte.

Les om:

Offentlig Sektor