Sparer med kommunesamarbeid

Sparer med kommunesamarbeid

Nøtterøy møter nullvekst i it-budsjettet med åpen kildekode og samarbeid.

I Nøtterøy legges videoopptak av saksbehandlingen i kommunestyret sammen med de øvrige papirløse dokumentene i en sak. Skjemaveldet gjøres lettere med nye web-løsninger, hvor selvbetjening er vektlagt og skal bli bedre.

- I neste omgang er det aktuelt å se på hvordan vi kan ta i bruk sms- og "chat"-løsninger for å bedre kommunikasjonen med innbyggerne, spesielt de yngre gruppene, forteller it-sjef Rolf Sundklakk i Nøtterøy Kommune.

Kommunen har ingen spesielle retningslinjer for bruk av sosiale medier, men ansatte må underskrive på retningslinjer for sikker it-bruk.

Norge og kommunesamarbeid

Hovedmålet er å følge Norge Digitalt og eKommune-initiativene fra sentralorganisasjonen Kommunenes Sentralforbund (KS). I tillegg er digital kompetanse i skolen og systemharmonisering viktig. Det siste gjelder både internt i kommunen, og i forhold til samarbeidende kommuner. Målgruppen er innbyggere og ansatte som skal få it-tjenester som er effektiv og service-orientert.

- Når elektronisk ID nå er på plass som standardisert og anbefalt løsning fra Difi, vil vi lage tilpassinger som innebærer bruk av elektronisk signatur for innbyggerne. Vi ser blant annet på en egen kommunal del i "Minside", sier Sundklakk.

Fra å være primært rettet inn mot å løse forvaltningsoppgaver, er it for service for innbyggerne blitt viktigere og viktigere. Skjemaer på web og automatiske rutiner gjør at søknadsbehandling går raskere enn før og med færre ansatte. Bredbåndsutbygging med leid og eget fiber gir høy oppetid og sikkerhet. Et eget prosjekt har vært å tilby alle innbyggere som ønsker det tilgang til internett via radiolenker. Pleie- og omsorgssektoren vokser raskest i bruk av it som kritisk faktor.

kolesatsingen har inneholdt bruk av Open Office som produksjonsverktøy. Les mer på neste side!

Offentlig Sektor