Staten overtar Norsk Helsenett

Staten overtar Norsk Helsenett

Regjeringen vil etablere et statsforetak for IKT i helsesektoren, og gir penger til nødnettet.

I revidert statsbudjett følger Regjeringen opp planen om å etablere et statsforetak for IKT i helse- og omsorgssektoren med virkning fra 1. juli 2009.

- Dette er en forutsetning for at vi i statlig regi skal få til en sikker og enhetlig kommunikasjon mellom aktørene i helse- Norge, og er det første store skrittet i gjennomføringen av samhandlingsreformen, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemeldng.

Etableringskostnader

Etableringen foreslås gjennomført ved at eierskapet til Norsk Helsenett AS flyttes fra regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementet.

Statsforetaket vil få helhetlig ansvar for utvikling og drift av IKT- infrastruktur på helse- og omsorgsområdet.

Virksomhetsoverdragelsen fra Norsk Helsenett AS til det nye statsforetaket vil skje i løpet av høsten 2009. Bevilgningen foreslås satt opp 6,1 mill. kroner til å dekke etableringsutgifter.

Penger til nødnett

Computerworld skrev tidligere i denne saken at Nødnettet tilknyttet Direktoratet for nødkommunikasjon får 12 millioner kroner, basert på at det i statsbudsjettets stikkordliste var linket opp til deres nettside på denne posten. Leder i direktoratet, Tor Helge Lyngstøl, avkrefter dette.

Pengene går nemlig nærmere bestemt til «helsesektorens prosjektorganisasjon for arbeidet med det nye nødnettet». Dette står skrevet i st.prp. nr 67:

«Det er i 2009 behov for en midlertidig økning i kapasiteten i helsesektorens prosjektorganisasjon for arbeidet med det nye nødnettet. Det foreslås derfor at bevilgningen til formålet økes med 12 mill. kroner.»

Pengene disponeres med andre ord ikke direkte av Direktoratet for nødkommunikasjon, men går indirekte til det nye nødnettet.

LES OGSÅ:

Offentlig Sektor