Staten sliter med it-oppgraderinger

Staten sliter med it-oppgraderinger

Departementer stikker kjepper i hjulene for planlagt vedlikehold.

Departementets servicesenter (DSS) møter ofte på problemer når it-systemene skal vedlikeholdes, viser et brev Computerworld har fått tilgang til.

«Ved enkelte anledninger har DSS vært nødt til å avlyse planlagt vedlikeholdsarbeid fordi et departement har motsatt seg at ikt-tjenestene blir utilgjengelige,» skriver Fornyingsdepartementet (FAD) i et brev til alle departementene.

Situasjonen oppleves så frustrerende for DSS, at setningen i brevet er understreket.

- Det er utfordrende å finne datoer som passer for alle. Det skjer mye i departementene, så det er ikke alltid så lett å planlegge oppgraderinger, sier Jørn Nordvik, seniorrådgiver i FAD, overfor Computerworld.

- Så det hender at departementer motsetter seg oppgradering?

- Det hender av og til.

Ringvirkninger

Det er FAD som har det administrative ansvaret for at oppgraderingene skjer, mens DSS tar seg av det praktiske.

Når ett departement motsetter seg oppgradering, blir ikke det nødvendige vedlikeholdet gjennomført for noen av de andre departementene heller. De som skal oppgradere systemet må da starte det kompliserte planleggingsarbeidet med å finne ny dato som passer for alle departementene.

Ettersom oppgraderingene må planlegges i god tid, betyr dette at det tar lengre tid før oppdateringer kommer på plass, med de sikkerhetsutfordringer det innebærer.

«Eventuell avlysing av planlagt vedlikehold på IKT-systemene innebærer at sikkerhetsproblemstillinger må avveies mot praktiske hensyn for departementene,» påpeker FAD i sitt brev.

Ting dukker opp

Årsaken til at et departement setter seg på bakbeina, kan for eksempel være at det skal pågå en pressekonferanse den aktuelle dagen som man ikke hadde planlagt. Nordvik understreker at det ikke bare er it-vedlikehold som skaper utfordringer, også vedlikehold som krever at strømmen tas gjør at enkelte departementer av og til setter seg på bakbeina.

- Vedlikehold er alltid et tema det kan bli litt diskusjon om. Det blir lagt opp til høringsrunder for å sette opp en kalender. Det er spesielt viktig for oss at man får gjort dette på en god måte og gjennomført oppgraderinger etter planen, men det hender det skjærer seg, sier Norvik.

Offentlig Sektor