Staten tar Norsis-regningen

Staten tar Norsis-regningen

Private bedrifter får ikke lengre finansisere Norsk senter for informasjonssikring.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har besluttet å fullfinansiere Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) og øker bevilgningen til senteret med to millioner kroner. Hensikten er å styrke informasjonssikkerheten i Norge.

- Ved å øke støtten og fullfinansiere Norsis sikrer vi senterets uavhengighet og styrker det kompetansebyggende og rådgivende arbeidet med informasjonssikkerhet, sier Grande Røys.

Norsis har ønsket seg vekk fra privat finansiering for å sikre sin uavhengighet.

En av de største utfordringene for informasjonssikkerheten er brukernes manglende bevissthet om sikkerhet. Tall fra Norsis viser at hele 40 prosent av Norges befolkning jobber på usikrede datamaskiner.

Ingen egenfinansiering

Norsis har til oppgave å skape bevissthet om trusler mot informasjonssikkerheten og gir veiledning i informasjonssikkerhet til små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Senteret ble opprettet i 2006 og ligger på Gjøvik.

- Norsis følger trender som utfordrer sikkerheten og gir verdifulle råd til private og offentlige virksomheter, mener Grande Røys.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet øker bevilgningen til NorSIS med to millioner kroner, fra fire til seks millioner kroner, i 2009. Samtidig utgår kravet om delvis egenfinansiering slik at departementet fullfinansierer NorSIS.

Mange av aktivitetene som utføres i Norsis-regi er imidlertid prosjektbaserte, og private aktører kan fortsatt bli med og spleise på prosjektkostnadene, delta aktivt med personell eller bidra til prosjektene med gratis tjenester eller produkter.

Problemet Norcert

Også Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) alarmsentral for internettangrep, Norcert, finansieres i stor grad av private virksomheter.

Gjennom egne medlem- og partnerskap får bedriftene som inngår i kritisk infrastruktur, tilgang til sensitiv informasjon, og muligheten til å påvirke Norcerts arbeid.

Forsvarminister Anne-Grete Strøm-Erichsen erkjenner at det er problematisk at Norcert, som en del av tilsynsmyndigheten NSM, får penger fra samme gruppe som den skal måtte overvåke.

Les også: Forsvarsministeren erkjenner uheldig kobling

Les om:

Offentlig Sektor