Statlig støtte til bredere bredbånd

Statlig støtte til bredere bredbånd

Fornyingsdepartementet erkjenner at staten må støtte utbygging til bredere bredbånd.

99,9 prosent av husstandene i Norge har i dag et bredbåndstilbud, definert som minimum 640 kbit/s nedstrøm. Samtidig har nærmere 80 prosent av husstandene tilgang til hastigheter på 12 Mbit/s eller mer, ifølge en ny rapport fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

- Vi kan ikke regne med at markedet vil gi oss full dekning på kommersielt grunnlag, gitt fremtidige behov, heter det fra FAD, og rapporten beskriver to mulige utviklingsbaner for bredbånd frem mot 2015.

I den ene er minimumskravet 8 Mit/s nedstrøms og 1 Mbit/s oppstrøms, i den andre 50 Mbit/s nedstrøms og 10 Mbit/s oppstrøms.

LES OGSÅ: Vi digger mobilt bredbånd

Fremtiden krever fart

Hvilken utvikling vi vil få, avhenger blant annet av myndighetenes rolle som pådriver og tilrettelegger for økt bruk av bredbånd og avanserte elektroniske tjenester. Utviklingen av bruksmønstre innen tv-/videounderholdning, samt utbyggingsplaner og forretningsmodeller på tilbudssiden, vil også ha stor betydning, heter det i rapporten.

- Å sørge for at Norge til enhver tid har en velutbygd og framtidsrettet bredbåndsinfrastruktur er viktig for denne regjeringen. Rapportens vurderinger om fremtidig kapasitetsbehov vil være et viktig grunnlag når Regjeringen skal vurdere mål og politikk for bredbånd i årene som kommer, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Les hele rapporten "Bredbånd 2.0" fra konsulentselskapene Nexia og Econ Pöyry her.

LES OGSÅ: Pumper opp netthastigheten

Les om:

Offentlig Sektor