Statsbygg tildeler forvaltningsavtale til Evry

TETT SAMARBEID: Prosjektleder Sigurd Lunde i Statsbygg mener det å etablere ett felles team som drar i samme retning. I prosjektet arbeidet Statsbygg og Evry tett sammen i et felles prosjektlokale i Victoria Terrasse i Oslo sentrum. (Foto: Evry)

Forvaltningsavtale til Evry

Evry har implementert et nytt virksomhetssystem for Statsbygg, og har også fått tildelt forvaltningsavtale for løsningen.

Evry har nylig  implementert systemer for regnskap, innkjøp og prosjektstyring hos Statsbygg. Selskapene har også inngått en ny forvaltningsavtale som estimeres til 20-25 millioner norske kroner over fire år.

Prosjektet hadde oppstart 12. august 2013 og de nye løsningene var i drift fra nyttår 2015. Statsbygg har gjennom prosjektet fått nye løsninger for regnskap, innkjøp og prosjektstyring.  I tillegg omfattet leveransen en ny løsning for utveksling av data mellom Statsbyggs ulike systemer. Dette melder Evry i en pressemelding.

I følge den nye forvaltningsavtalen skal Evry i samarbeid med Statsbygg levere bistand til drift, forvaltning og videreutvikling av løsningene.

Tett samarbeid

Statsbygg skal ha fått en mer moderne og brukervennlig totalløsning, og prosesser som tidligere var delvis manuelle er blitt automatisert. 

– Vi har nå fått en moderne og robust løsning med langt bedre sporbarhet og dokumentasjon. Arbeidsprosesser på tvers av regnskap, innkjøp og, prosjektstyring er nå optimalisert. Vi er svært godt fornøyd med leveransen og ser fram til et godt samarbeid om forvaltning av løsningen, sier Sigurd Lunde, prosjektleder i Statsbygg.

I prosjektet arbeidet Statsbygg og Evry tett sammen i et felles prosjektlokale i Victoria Terrasse i Oslo sentrum. På det meste var det 40-50 prosjektdeltakere samlet.

– Det å etablere ett felles team som drar i samme retning er viktig. Mye av grunnen til at vi har lykkes godt med dette prosjektet er at partene har hatt et omforent syn på hva som kreves for å få til god prosjektgjennomføring, og at vi har vært tett på i hele prosessen, sier Lunde. 

Offentlig Sektor