Steria tok forsvaret

Steria tok forsvaret

Kjempet om forsvarskontrakt og vant opptil 20 millioner.

Steria har fått en rammeavtale med Forsvaret til en verdi opp mot 20 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Rammeavtalen varer i ett år med opsjon på tre nye år, og har en totalverdi på mellom 12 og 20 millioner kroner. Avtalen gjelder både Forsvarets ledelse og de avdelingene som til enhver tid har personellansvar.

– Vi har samarbeidet med Forsvaret i en årrekke og har inngående kjennskap til forsvarssektoren. Denne erfaringen blir nyttig når vi nå skal støtte Forsvaret i arbeidet med kompetansestyring, sier Ragnhild Hauge osm er kundeansvarlig i Steria Norge.

For å dekke hele tjenesteaspektet innen HR-området har Steria inngått samarbeid med Considium Consulting Group.

Steria skriver videre i pressemeldingen at Forsvaret står overfor flere utfordringer på kompetansefronten, deriblant rask teknologisk utvikling, skiftende operasjonsområder, interne omstillinger og økt konkurranse om arbeidskraft.

Offentlig Sektor