Stopper e-overvåking av beitedyr

Stopper e-overvåking av beitedyr

Et prosjekt for å utvikle elektronisk overvåking av beitedyr ble for dyrt i drift.

Landbruks- og matdepartementet stopper et prosjekt for å overvåke beitedyr elektronisk, fordi prosjektet ikke når målene som ble satt.

Med fem millioner kroner i tilskudd fra jordbruksavtalemidler har Telespor AS arbeidet med å utvikle et elektronisk overvåking av beitedyr. Selskapet fikk tilslag ved Statens landbruksforvaltnings utlysing av avsatte midler til formålet i 2005 og 2006. I tildelingen ble det satt konkrete mål om funksjonalitet, lav enhetspris og god holdbarhet, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

LES OGSÅ: PC går på ku

I sluttrapporten for bruk av tilskuddene går det fram at disse målene er ikke fullt ut nådd, herunder særlig enhetspris og holdbarhet. Utstyret som er utviklet til nå har imidlertid vist at det fungerer i praktisk bruk i storskalaforsøk og er kjøpt inn av rundt 50 foretak med sau og 10 foretak med storfe. Høy enhetspris medfører at det kjøpes inn et lite antall per foretak.

Produktet er ennå ikke markedsført og lagt ut for alminnelig salg. Det forutsettes at dette vil bli gjennomført. Det forutsettes videre at en kommersialisering og markedsføring av produktet som en følge av dette vil bli redusert.

Telespor AS søkte i 2005 om støtte til et fireårig prosjekt med et budsjett på 23 millioner kroner. Det er etter to års drift brukt totalt 15 millioner kroner til prosjektet Telenor og Nortura som hovedeiere av Telespor AS.

Offentlig Sektor