Stor pågang for Fiksgatami.no

Stor pågang for Fiksgatami.no

Gratisprosjekt slår an i befolkningen. Så langt 6000 saker på seks måneder.

Så langt har 35 kommuner omfavnet tjenesten «fiksgatami.no», hvor innbyggere kan melde inn feil og problemer i det offentlige rom i kommunen. Så langt har over 4000 innbyggere meldt inn mer enn 6000 saker.

En av ti kommuner slutter opp

Tjenesten er landsdekkende og gjelder for alle landets kommuner. Den tar saker som meldes inn og ruter dem videre til rette vedkommende i kommunen, for svar eller annen respons. Det er 35 kommuner som lenker direkte til tjenesten fra sine nettsteder.

- Vi har fått masse positiv respons fra både innbyggere og det offentlige etter lanseringen, og mer enn 1800 av problemene rapportert via FiksGataMi er løst, sier leder i foreningen NUUG, Petter Reinholdtsen.

NUUG drifter tjenesten på frivillig basis. Norwegian Unix User Group er interesseforening for UNIX-lignende systemer, fri programvare og åpne standarder.

Frivillig drevet med offentlig støtte

Fikse-nettstedet skal ta for seg mindre, men tydelige forhold som dukker opp. Dette kan være om ting som er skadet, kastet, ødelagt eller trenger reparasjon, rengjøring eller rydding. Brukeren rapporterer hva det gjelder og geografisk lokasjon.

Nettjenesten skal ikke være en direktekanal inn til kommunen. Saker som haster veldig, akutte feil som branner og forurensing, mer formelle endringsforslag, naboklager og kriminellaktivitet er utenfor hva nettstedet skal gjøre.

Fiksgatami er opprettet etter initiativ fra foreningen NUUG, og er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter, basert på fri programvare fra britenes mySociety.

Offentlig Sektor