Torgeir Strypet, Difi. (Foto: Michael Oreld)

STOLT: Torgeir Strypet begynte som avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), ved avdeling for it drift og utvikling (kalt IDU) i 2015. (Foto: Michael Oreld)

Stor vekst i de nasjonale fellesløsningene

Ifølge Difi skyldes dette at offentlig sektor digitaliserer tjenester og prosesser i et hurtig tempo.

Difi (Direktoratet for forvsltning og ikt) har ansvar for de fire nasjonale fellesløsningene id-porten, digital postkasse til innbyggere, kontakt- og reservasjonsregisteret og e-signering. Disse skal ha hatt en kraftig vekst i bruk og utbredelse i 2016.  Ifølge Difi selv betyr dette at offentlig sektor digitaliserer tjenester og prosesser i et hurtig tempo.

Målrettet arbeid

- Vi må kontinuerlig forbedre, forenkle og automatisere forvaltning og drift av fellesløsningene, slik at vi greier å absorbere den store økningen i bruk på en god og kostnadseffektiv måte, sier avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Difi, i en melding på Difis hjemmesider.

Den store veksten har ikke kommet av seg selv. Målrettet markedsføringsarbeid, god forvaltning og stabil drift i løsningene har bidratt til suksessen, heter det i meldingen.

POSITIVE TALL: Det har vært en markant vekst i de nasjonale fellesløsningene fra 2015 - 2016. (Skjermdump: Difi)
Det har vært en markant vekst i de nasjonale fellesløsningene fra 2015 - 2016.
(Skjermdump: Difi)

I snitt ble det etablert cirka 30 nye tjenester knyttet opp til ID-porten per måned. En så stor vekst krever høyt tempo hos de som jobber med markeds- og tjenesteoppfølging. Arbeidet med å profesjonalisere og automatisere egen forvaltning er godt i gang, står det videre.

Øker mest i kommunene

- Mye tyder på at det er ute i kommunene at digital post til innbyggerne kommer til å øke mest. Den digitale postkassen skal ikke lenger bare være en postkasse. Nye funksjoner kommer i løsningen som legger til rette for enkel dialog mellom etat og innbygger, og mellom postkassen og etater some portaler, sier Strypet.

Offentlig Sektor