Store utfordringer med offentlig it

Store utfordringer med offentlig it

Sløser med ressursene og for dårlig kvalitet, ifølge ny undersøkelse.

«Offentlige tjenester i Norge: mye bra, men også mye å ta tak i.»

Det er tittelen på pressemeldingen etter en landsomfattende undersøkelse om det offentlige tjenestetilbudet her til lands.

Med 12.500 spurte, er det den største nasjonale brukerundersøkelsen noen sinne.

Sløsing

70 prosent har godt inntrykk av statlige tjenester sett under ett, 67 prosent er fornøyd med kommunale tjenester. Men hver for seg er det store forskjeller på ulike tjenester, og innbyggerne er også kritiske på mer overordnet nivå.

- Det er slående at 58 prosent mener at det offentlige sløser med ressursene, og at 51 prosent mener at kostnaden for offentlige tjenester er høy i forhold til kvaliteten. Dette er vurderinger vi i det offentlige må ta inn over oss, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Blant områdene med tydelige utfordringer finnes ting som samferdsel, pleie, omsorg og Nav. Nav kommer svakest ut.

Mer å hente

All informasjon om undersøkelsen er offentlig. Det er fortsatt tall igjen å analysere.

- Difi har analysert mye av materialet fra innbyggerundersøkelsen, men her er det fortsatt mye spennende informasjon å hente. Vi vil fortsette analysejobben, men vi håper at også andre, som forskningsinstitusjoner og media, vil benytte seg av den frie tilgangen til dataene og gjøre sine egne analyser, sier Hans Christian Holte.

Offentlig Sektor