Stormaskiner for 120 millioner

Stormaskiner for 120 millioner

EDBs nye kontrakt med Skatteetaten avkrefter stormaskinens død.

Frem til 2017 skal EDB drifte stormaskiner hos Skatteetaten.

Kontrakten har en verdi på opp mot 120 millioner kroner.

Ikke død

Selv om noen, som vår egen teknologiredaktør Ahlert Hysing, spår stormaskinens død, har ikke Skatteetaten mistet troen på gigantene.

- Avtalen vil gi Skattedirektoratet en langsiktig, kostnadseffektiv og stabil drift av kjernesystemene. Samtidig åpner avtalen for teknologiske nyvinninger innen stormaskinmiljøet. Jeg ser frem til dette samarbeidet, sier Sverre Norberg i Skatteetatens It- og servicepartner.

EDB har også tidligere vært ansvarlig for stormaskinene til etaten, et ansvar som nå forlenges.

Glad for tilliten

- Denne avtalen viser at EDB er en meget konkurransedyktig leverandør av stormaskindrift og bidrar til å sikre denne posisjonen også i tiden fremover, sier Lars Erik Johannesen, konserndirektør for enheten Offentlig og Industri i EDB, i en pressemelding.

- Jeg er glad for den tilliten Skatteetaten viser ved å velge oss som leverandør i årene fremover.

Offentlig Sektor