- Stort skritt mot digital forvaltning

- Stort skritt mot digital forvaltning

Fornyingsministeren trekker frem de mange småprosjektene som skal gjøre forvaltningen mer digital.

STATSBUDSJETTET: - Det er jo et flott budsjett, da. Det er jo det. Jeg er veldig fornøyd, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til Computerworld.

Hun stod opp lenge før sola i dag, og var på jobb 7, klar for en lang dag med intervjuer om statsbudsjettet. Og Fornyingsdepartementets del av budsjettet er hun altså som seg hør og bør svært så fornøyd med.

- It-satsningene som ligger i mitt departement er en del av de grunnleggende forutsetningene for mye annet, sier hun.

- Hva vil du trekke frem som spesielt bra i år?

- Vi setter i gang mange offentlige it-prosjekter nå, hvorav noen av dem bare er i begynnelsesfasen og vil kreve bevilgninger i flere år fremover. Vi tar et stort skritt fremover når det gjelder målet om å få en mer digitalisert forvaltning, sier Aasrud.

Heier på stats-epost

Blant annet peker hun på de 30 millionene som går til plattform for digital kommunikasjon, deriblant med en digital postkasse til innbyggere og næringsliv. Mer post skal altså gå digitalt, og ikke via postbud, både til mannen i gata og til bedriftene.

- Det er en viktig forutsetning for en del av de andre tingene som skjer med politiet, NAV og helse, at vi får på plass en digital postkasse, eID og mer bruk av felleskomponenter, sier Aasrud.

Hun mener også mange andre departementer har gode it-satsninger på gang.

- Slik som innenfor politiet, og helsevesenet gjør mye bra, også er det en rekke mindre satsninger som for eksempel EDAG-prosjektet, der Finansdepartementet har hovedansvaret, som gjør det enklere for næringslivet å rapportere inn.

Friprogsenteret sikret et år til

- Og så er det slik at Friprogsenteret videreføres?

- Vi viderefører Friprogsenteret ett år til, men må ha en dialog om at de må hente inn mer inntekter, sier Aasrud.

- Og prosjektet med ny it-løsning for departementene og Statsministerens kontor ligger vel under ditt departement?

- Det er et ansvar jeg har. Det har vært et forprosjekt jeg håper vi får kvalitetssikret for å få på plass et mer moderne it-system innenfor samhandlingen mellom departementene. Det skal være et sikrere og mer moderne system så vi kan sende graderte og ugraderte dokumenter mellom departementene, sier Aasrud, før hun haster videre.