- Strengere anbudsregler en katastrofe

- Strengere anbudsregler en katastrofe

Norge får nye regler for offentlige anskaffelser. - Fra vondt til verre, sier BI-professor.

(Oppdatert klokken 12.05) I dag overleverte det såkalte Håndhevelsesutvalget sin sluttrapport til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Blant forslagene fra utvalget er at domstolene skal håndtere brudd på anskaffelsesregelverket, og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal rendyrkes som et rådgivende organ.

Det foreslås i tillegg en rekke nye regler som skal medvirke til at brudd på regelverket svir mer for oppdragsgiverne.

Bjørnetjeneste

BI-professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Petter Gottschalk, har ikke lest rapporten, men er likevel oppgitt over retningen offentlig sektor velger å ta.

- Hvis dette er en innstramming, som det kommer frem fra pressemeldingen, går det fra vondt til verre, sukker han.

Gottschalk mener Norge er i ferd med å gjøre seg selv en gedigen bjørnetjeneste. Offentlig sektor er som største aktør i Norge ikke i stand til å få gode kontrakter og flyt i innovasjonen.

- For en vellykket anskaffelse trenger man et vellykket partnerskap, ikke bare en transaksjon. Som det er lagt opp nå, er det ikke lov i Norge å gå inn i en allianse mellom leverandører og offentlige aktører, mener han.

Byråkratisering

Som en følge blir det dårlige leveranser.

- I tillegg til en forferdelig byråkratisering, sier Gottschalk.

Gottschalk har selv vært involvert i flere KOFA-saker, og synes det er "trist å se" hvordan Norge håndterer noen av sine viktigste kontrakter. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor