Suksess med byggekontrakt

Suksess med byggekontrakt

En kontrakt fra byggebransjen reddet it-prosjektet ved St. Olavs Hospital. Men eksperter advarer andre mot å gjøre det samme.

Prosjektleder Tore Indreråk i Helsebygg Midt-Norge lovpriser NS 3431.

- Byggebransjen har svært lang erfaring med kontrakter. Og vi har hatt stor glede av å bruke den mest brukte kontraktsmalen, nemlig NS 3431, sier prosjektleder Tore Indreråk i IKT Helsebygg Midt-Norge.

Prestisjeprosjektet St Olavs Hospital i Trondheim er stappfullt av teknologi. It alene står for 389 millioner kroner og skal dekke alt fra roboter som transporterer varer, telefonsystemer, trådløse løsninger, håndholdte terminaler til helsearbeiderne og lyssystemer.

I 2003 innså prosjektgruppen i Helsebygg Midt-Norge at det ville ta for mye ressurser å følge opp delprosjekter. Derfor ble det bestemt å la en leverandør ta totalentreprisen. I sluttrunden var det tre aktuelle leverandører igjen; Telenor, Siemens og Atea. Det var Telenor som vant kampen og fikk ansvaret for alle underleverandørene.

Sommeren 2006 oppstod det imidlertid trøbbel i it-prosjektets fase én. Blant annet innfridde en generasjon av Ciscos ip-telefoner ikke forventningene og skapte trøbbel i den vitale kommunikasjonen på sykehuset.

Problemene ble løst, og ifølge Indreråk leverer nå it-prosjektet både på tid, kvalitet og under kostnadene på budsjettet.

- Vi ligger an til å levere 30 millioner kroner tilbake til staten, sier Indreråk.

Hjelp fra psykolog

Tore Indreråk ble etter trøbbelet i 2006 enda mer opptatt av å jobbe nært med leverandøren som ble valgt. Blant annet dro både Indreråk og Telenors prosjektleder Stig Østensen på mellomlederkurs med psykolog.

- Vi hadde store problemer i byggefase én. Med dårlige telefoner og kabelbrudd. Men dette ble rettet på. Og vi lærte hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom leverandør og oppdragsgiver. Har vi en vanskelig sak, så ringer vi hverandre først - og tar brodden av en del irritasjon. Det å samhandle er ekstremt viktig, sier Indreråk, som også forteller at de har fått noen kommentarer på at de ikke burde behandle utviklingsprosjekter som et byggeprosjekt.

NS 3431 er den kjedelige betegnelsen på den mest brukte kontrakten i byggebransjen, og ifølge Indreråk er den spesielt god å ha i konflikter og endringer underveis. Dessuten ønsket de et tydelig ansvar fra én leverandør og det han kaller et nøkkelferdig hus.

- Vi hadde kompetanse på NS3431 - det hadde ikke it-leverandørene og dermed fikk vi et taktisk forsprang. Jeg mener kontraktsformen passer veldig godt for store og komplekse prosjekter, men også mindre it-prosjekter kan ha glede av den. NS 3431 er enkel og ryddig, med mange kjørelinjer i forskjellige situasjoner - og det er innbakt i kontrakten hvordan man kjører hvis det og det skjer, sier Indreråk.

Det er spesielt fremdriften i byggekontrakten som er god. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor