- SV er best på it-politikk

- SV er best på it-politikk

It-eksperter mener fornyingsminister Grande Røys er flink, men at hun har for liten innflytelse.

Bransjeorganisasjoner og eksperter er enige i at fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) har gjort en god jobb, skriver ukebrevet Mandag Morgen. Abelia mener SV skårer høyest på offentlig it-politikk, og at manglende interesse blant Grande Røys’ kolleger på Stortinget og i regjeringen gjør at Norge har kommet kortere på it-området enn bransjen har ønsket.

- Grande Røys sitter litt for langt nede ved kongens bord til virkelig å få gjennomslagskraft, sier Gartner-rådgiver Peter Hidas til Mandag Morgen.

Ap-brems

Abelias Rune Fosshaug mener potensialet for fornying og effektivisering av offentlig sektor via nye it-løsninger stoppes politisk av Arbeiderpartiet. Derfor ønsker han seg, til tross for at SV isolert sett har det beste it-programmet for offentlig sektor, en ny regjering.

- Jeg har inntrykk av at partnerskapet med Ap og LO bremser veldig. Disse partienes redsel for å ivareta arbeidsplasser i stedet for å skape nye, bidrar til at utviklingen går saktere med SV i posisjon enn med en borgerlig regjering.

- Se til Danmark!

Hidas og IKT-Norges Per-Morten Hoff peker på Danmark som it-politisk forbilde. Hoff mener it bør skilles ut fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og legges inn i et vitenskapsdepartement etter dansk modell. Han frykter at Difi vil bli mindre viktig om ikke gjennomslagskraften økes.

Krokan mener også det er viktig at statsrådene utvikler sine egne it-prosjekter, slik som helseminister Bjarne Håkon Hanssens samhandlingsreform.

Hyller Difi

Alle de spurte hyller imidlertid opprettelsen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

- Difi er Grande Røys’ største seier til nå. Endelig har man fått et organ som har som oppgave å tenke it-politiske tiltak, sier Hidas til Mandag Morgen.

Fosshaug sier imidlertid Grande Røys’ retning og Difis koordinering mangler gjennomslagskraft innad i regjeringen.

- Når andre departementer styrer regelverksutviklingen og Finansdepartementet styrer budsjettene, har ikke Grande Røys noen reelle virkemidler å benytte, mener han.

Offentlig Sektor