SV best, SP svakest på it

SV best, SP svakest på it

VALG 2013: IKT-Norge har kartlagt partiprogrammene i forkant av stortingsvalget 2013.

It er blitt et nasjonalt satsingsområde, og er for alvor på vei inn i partiprogrammene for stortingsvalget 2013.

Klar og bestemt it-politikk blir stadig viktigere for å spare tid og penger, og effektivisere staten. Det gjenspeiles også i de forskjellige partiprogrammene.

IKT-Norge har nylig vurdert partiprogrammene til Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet over flere temaer, og presenterer resultatene av undersøkelsen.

I en samlet vurdering angir IKT-Norge SV som den store vinneren med Venstre like etter. På bunnen av skalaen ligger Senterpartiet, som ifølge IKT-Norge ser ut til å være totalt fraværende på it-siden med unntak av bredbåndspolitikken.

Arbeiderpartiet, Frp, KrF og Høyre ligger i midten, og scorer relativt likt på it-politikk, selv om de prioriterer ulikt på enkelte områder.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Partiene, med unntak av Høyre og Senterpartiet, har en systematisk gjennomgang av ulike sider ved it-politikken, påpeker IKT-Norge.

- Ikt har gått fra å være politikernerdenes tema til å være aktuelt for helse-, skole-, nærings- og sikkerhetspolitikk. Vi ser at partiene nå har fokus på digitalisering for å muliggjøre effektivisering og innovasjon, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Uansett hvem som vinner valget i høst er det ingen grunn til å tvile på at vi kommer til å se en stadig mer offensiv digitaliseringspolitikk for offentlig sektor innen helse, utdanning, politi, nasjonal sikkerhet og andre områder.

IKT-Norge peker gjentar også behovet for sentralisert styring av offentlig it.

- Norge trenger nå en digitaliseringsdirektør som kan realisere valgløftene og sikre innsparinger og effektivisering. Slik blir Norge smartere, tjenestene bedre og innovasjonen større, avslutter Austlid.

Detaljer og vurderingsgrunnlag er tilgjengelig på IKT-Norges nettsider (PDF).

Offentlig Sektor