Sverige kan nå fibermålet innen 2020

Sverige kan nå fibermålet innen 2020

Sverige ligger godt an til å nå målet om 100 mbit/s høyhastighetsnett til 90 prosent av husholdningene innen 2020.

Det poengterte den svenske IT-ministeren Anna-Karin Hatt under FTT Concils store konferanse i Stockholm i går som samlet 3000 delegater fra hele Europa. Hun støttet seg på analyser fra Post-og Telestyrelsen (PTS).

Sverige i tet

Sveriges fibertilbud overlegent best i Vest-Europa. Det er således ingen tilfeldighet at den årlige FTTH-konferansen i år ble lagt til Stockholm – en by der 90 prosent av husstandene har fibertilgang mot 15 prosent i Oslo. I år fyller STOKAB – det kommunale fiberselskapet som har bygd det store fibernettet i Stockholm 20 år.

- Den svenske regjeringen har gjennom årene bevilget tilsammen 250 millioner euro til utbygging av fibernett i grisgrendte strøk. Først og fremst er det god konkurranse i markedet som har ført til at 2,7 millioner svenske hjem har tilbud om fiberaksess. Men det gjenstår vel 2 millioner boliger og bedrifter før vi når 100 prosent, sa Anna-Karin Hatt.

Lederen for den svenske Post- og Telestyrelsen Göran Marby kunne fortelle at 390 000 husstander ikke har noe Internett-tilbud i dag.

- Det er mulig å få til høyhastighetsnett også i grisgrendte strøk. Västerbotten er det området i Sverige med mest fiber. Men det er selvsagt en utfordring. Sahara har en tettere bebyggelse enn de 2/3 av Sverige som ligger nord for Stockholm, sa Anna-Karin Hatt.

Da Telecom Revy spurte hvilke bevilgninger den svenske regjeringen kommer med i år og framover svarte ministeren.

- Akkurat i disse dager er vi i ferd med å sluttstille et program for å nå målet om høyhastighet til 90 prosent. I de minst lønnsomme områdene vil det bli en miks av statlige midler og framfor alt lokal innsats.

Utfordringer i Europa

Som tallene fra FTTH Concil viser i en annen artikkel i dag sakker Europa akterut i firberutviklingen.

- Vi setter pris på alle initiativ fra EU-Kommisjonen. For det første tror vi at et direktiv kan være et mer passende virkemiddel fordi det kan gi medlemslandene større fleksibilitet for å tilpasse satsingen til utviklingen i hvert land.

- Men hva har du å si til kommisjonens fokus på sluttbrukerpriser?

- Det er selvsagt viktig å få ned roaming-prisene, men vi ble noe overrasket over tilnærmingsmåten. Jeg tror det ville være mye mer effektivt å angripe grossistprisene. Det er der skoen trykker, sa Anna-Karin Hatt da Telecom Revy møtte henne etter foredraget.

Og det er ikke bare utbrdelse og dekning som opptar den svenske IT-ministeren. Regjeringen har også stilt store midler til disposisjon for å gjøre nettene mer robuste blant annet vi rendundans til sentrale basestasjoner i mobilnettet.

Anna-Karin Hatt poengterte også at det er en utfordring at bare halvparten av de som har tilbud om fiberbredbånd i Sverige abonnerer på det.

For et åpent Internett

- Det er stater rundt om i verden som ønsker å se et statlig ledet Internett. Sverige er for all del ikke en av disse. For oss står det som særdeles viktig å forsvare den modellen som har vært og vist seg å fungere så godt (Multi-stakeholders). Vi må være veldig konsise og skille mellom styring av internett og forhold mellom regjeringer. Jeg håper dere alle er villige til å forsvare et globalt, tilgjengelig, transparent og robust Internet som er karakterisert ved frihet, respekt for menneskeretter og personvern. Aktivitetene til NSA er ikke en grunn til å forlate dagens internett-modell, sa en engasjert it-minister.

Les om:

Offentlig Sektor