Symbolet tidligere kjent som MinID

Symbolet tidligere kjent som MinID

Nydesignet ikon skal markere sikker innlogging til offentlige tjenester.

Et symbol med en design som antagelig både vil få tilhengere og motstandere skal markere nettsteder som kan besørge sikker innlogging til offentlige tjenester.

Kommer til en nettside nær deg

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som lanserer det nye ikonet. Det skal være med i selve innloggingsvinduet for ID-porten / MinID, og etter hvert tas i bruk i andre nettsider som tilhører offentlig virksomheter.

- Ved å etablere én felles innloggingsløsning for hele offentlig sektor, har Difi sørget for å gi brukerne enklere tilgang til elektroniske tjenester. Det nye symbolet skal være det kjennetegnet som vil gi innbyggerne et enda enklere forhold til bruk av elektroniske tjenester. Symbolet vil samtidig skape trygghet om at det offentlige står bak innloggingen, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Nav og Lånekassen kommer til å følge på og ta i bruk ikonet etter hvert.

Enkelt, derfor så offentlig

Målet skal være å signalere at det er enkelt og brukervennlig å ta i bruk tjenesten der ikonet dukker opp. Dette følger av mer bruk. Difi hevder at MinID ble brukt dobbelt så mye i starten av dette året i forhold til i for. Samtidig har spørsmålene om innlogging hos brukerstøtten til Difi blitt halvert

Symbolet skal også tas i bruk på fysiske bærere av elektronisk id, som for eksempel usb-minnepinner fra Commfides e-ID. Sammen med Buypass ID gir disse høyeste sikkerhetsnivå ved innlogging til de offentlige tjenestene. MinID, den mest brukte innloggingsvarianten, gir akseptabel sikkerhet på mellomnivå.

Offentlig Sektor