Tar grep om innkjøp

Tar grep om innkjøp

Norske kommuner håper å spare millioner kroner med innkjøpsanalyse fra SAS Institute.

Mange leverandører, forskjellige bestillere og store summer skaper bry for innkjøp i kommunene. Samlet sett bestiller det offentlige i Norge varer og utstyr for 400 milliarder kroner i året.

Av dette skal omlag 20 milliarder kroner rett og slett gå til spille gjennom feil og mangler i det offentlige innkjøpsleddet i Norge, mener SAS Institute. Man kan gjøre mye med 20 milliarder frigitte kroner i kommune-Norge.

Problemet er blant annet avtalelojalitet og priskontroll, der avtalepris og fakturapris må sammenlignes. Komunenes innkjøps- og økonomiansvarlige har rett og slett behov for innkjøpsanalyse.

- Frem til nå har det vært vanskelig å drive systematisk kontroll på prissetting og avtalelojalitet, men gjennom å ta i bruk ny teknologi er det mulig å skape den helhetlige oversikten som behøves, sier administrerende direktør Kåre Nygård i SAS Institute.

Han mener at kommuner som tar i bruk analyseløsningen selskapet leverer, har mye å tjene på det.

Til nå har Elverum, Oslo, Stavanger og Harstad tatt løsningen i bruk. Prisen på løsningen er avhengig av størrelsen på den aktuelle etat og kommune, men ifølge SAS Institute vil «kostnaden spares inn etter få måneders drift eller tidligere».

Sparer på lojalitet

For Oslo, som kjøper inn for 17 milliarder kroner i året, har regnet seg frem at de kan høvle av mellom 300 og 400 millioner kroner med innkjøpsanalyse.

- Det er svært viktig for oss å få bedre oversikt over om vi får det vi faktisk betaler for, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Oslo kommune.

Besparingene er avhengig av 100 prosent avtalelojalitet fra kommunens konsernoverliggende avtaler. Kommunen har i dag 24 medarbeidere på innkjøp, 61 avtaleområder, 120 leverandører, 2.000 bestillere og mottar 138.000 fakturaer i året.

Da er klart at det kan være mye å følge med på, og mange områder som kan nyte godt av informasjonshåndtering og analyse.

- Dette nye verktøyet vil kunne gi oss muligheter til å bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. Vi skal med noen enkle tastetrykk kunne sammenligne avtalepris med fakturapris, og undersøke avtalelojaliteten hos kommunens mange innkjøpere, utdyper Wedde.

Løsningen er også brukt i omlag 50 kommuner i Danmark, og Nygård viser til Odense komune, som har effektivisert innkjøp for 300 millioner kroner.

Offentlig Sektor