Tastefeil ga valgforvirring

Tastefeil ga valgforvirring

En enkel tastefeil gjorde at taperen SV vant valgdagmålingen. Nå endrer Synovate rutinene.

Mandag kom NRK og Dagbladet med en overraskende valgdagmåling, gjennomført av Synovate, som rett etter stenging av valglokalene første til jubel hos SV. I stede for en spådd nedgang skulle partiet gå opp til 9,8 prosent.

Partileder Kristin Halvorsen uttalte seg med en gang at hun trodde det var litt i meste laget, men da det endelige resultatet på 6,1 prosent ble kjent, var partiet likevel svært skuffet.

En forskjell på nesten fire prosentpoeng for et lite parti er uhørt her til lands, hvor valgdagsmålingene har ligget svært tett opp mot virkeligheten de siste årene. Nå har Synovate funnet hvorfor det gikk så galt som det gikk.

- En tastefeil er årsaken til feilen, sier Håkon Kavli hos Synovate til Dagbladet.

- Ikke oppdaget

På websiden sin biter Synovate i det syre eplet og legger ut om hva de har gjort feil.

"En viktig årsak til avvikene er relatert til estimeringen av SVs oppslutning i valgdagsmålingen. Uheldigvis ble det gjort en feil ved innleggingen av velgergrunnlaget til SV fra 2005 i veiegrunnlaget for valgdagsmålingen."

Det har altså vært så banalt at en enkel tastefeil har ført til å endre hele det spådde valgresutlatet enormt, uten at noen oppdaget det.

"Partiets velgergrunnlag ble satt alt for høyt og det ble ikke oppdaget ved noen av de kontroller som ble foretatt. Feilen fikk store konsekvenser fordi partienes velgergrunnlag fra sist valg brukes til å justere for utvalgsskjevheter i valgdagsmålingen (statistisk vekting). Med et for høyt velgergrunnlag som ”fasit”, tolket systemet det slik at SV-velgere var underrepresentert i målingen. SV-velgerne ble dermed vektet opp, og estimatet for SV for høyt. I realiteten var SV-velgere noe overrepresentert i målingen, og burde vært vektet ned. Dette ga en dobbelt ugunstig effekt på SVs estimat i valgdagsmålingen."

Stort lass

Fordi "en liten tue kan velte stort lass", som Kavli sier til Dagbladet, ble det feil for alle andre partier også.

Balansen mellom blokkene og mandatuttellingen mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene ble ikke berørt av feilen som oppsto. Den ble helt korrekt i vår måling.

Synovate vil nå gå gjennom hele prosessen med valgdagsmålingen for å sikre at slike feil ikke skal skje igjen.

Offentlig Sektor