Telenor sponser eget tilsyn

Telenor sponser eget tilsyn

Betaler 200.000 kr i året til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som også har ansvar for tilsyn av Telenor.

Telenor betaler hvert eneste år inn 200.000 kroner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Pengene går til et spesielt medlemskap i, og drift av, Norcert-enheten, som overvåker og håndterer dataangrep mot Norge.

Som motytelser får Telenor blant annet eksklusiv tilgang til sensitiv informasjon, bistand og varsling.

Samtidig er Telenor underlagt Sikkerhetsloven. Det er NSMs oppgave å føre tilsyn med virksomheter som omfavnes av loven.

Telenor finansierer med andre ord deler av driften av egen tilsynsmyndighet.

Uheldig kobling

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere sagt til Computerworld at denne typen koblinger, hvis de eksisterer, er problematiske.

Nå viser det seg altså at et av Norges største konsern og NSM har en slik kobling.

LES OGSÅ: Forsvarsministeren erkjenner uheldig kobling

NSM ser selv at det er en uheldig kobling.

- Vi er bevisste den konflikten med at vi er en tilsynsmyndighet. Det er en svakhet ved finansieringsmodellen. Vi har aldri diskutert Telenor spesielt, men har vært opptatte av problemstillingen, sier direktør Geir Samuelsen i NSM.

Det er mellom 11 og 14 partnere og medlemmer fra privat næringsliv som finansierer 40 prosent av Norcert.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Hansen, har aldri hørt om en slik finansieringsordning i det offentlige, og mener det er kritikkverdig.

LES OGSÅ: - Veldig problematisk kobling

- Som om Gilde skulle sponset Mattilsynet, har han tidligere sagt til Computerworld.

Ingen kontroll

Finansieringsmodellen tar sikte på at det private og offentlige deler utgiftene til NSM Norcert.

Det er ikke uvanlig med privat og offentlig samarbeid, men finansieringsformen er spesiell.

Til tross for det, vel vitende om at Nasjonal sikkerhetsmyndighet er et tilsynsorgan, er det ikke etablert noen kontrollrutiner for å forhindre at uheldige koblinger oppstår.

- Det er ikke noen høy grad av bevissthet i forhold til det å ekskludere firmaer som er under sikkerhetsloven, sier NSM-sjefen.

NSM holder hemmelig hvilke bedrifter som finansierer driften. Det kan dermed være flere selskap som er underlagt Sikkerhetsloven, som NSM dermed fører tilsyn med, som også finansierer deler av NSMs drift.

LES OGSÅ: Hemmelige kjøpere av statlig sikkerhet

- Det er ingen vanntette skott, og det er ikke slik at en bedrift blir diskvalifisert fra medlemskap hvis man er under loven, sier Samuelsen.

Heller ikke Stortingets kontrollutvalg for etteretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenester befatter seg med kontroll av denne typen, ei heller Riksrevisjonen.

Nå kan det bli en endring på modellen, les videre på neste side!

Offentlig Sektor