Teletrøbbel i togtunnel

Teletrøbbel i togtunnel

De korte togtunnelene nær Oslo S mangler mobildekning. Jernbaneverket prioriterer ikke tunneler under 100 meter.

- Hæ? vent, du blir borte ... ringer opp når vi er igjennom tunnelen!

- Vi blir brutt nå altså, toget på vei inn i tunnelen ... igjen ... ring meg opp seinere da!

Folk som ferdes med Østfoldbanen inn eller ut av Oslo, har med stor sannsynlighet opplevd brudd i mobildekningen som oppstår hver gang toget kjører gjennom de tre tunnellstumpene ved Oslo S, Bekkelaget og Holmlia.

For folk som pendler mye er det blitt en vane, alle veit at nå blir forbindelsen brutt, jess, snakkes ... Slik har situasjonen vært i årevis, og årsaken er at det aldri har vært bygget ut støtte for mobildekning i noen av disse tre tunnelene.

Jernbaneverket har ansvaret

Ansvarsfordelingen for mobildekning ligger hos Jernbaneverket når toget passerer gjennom tunneler, mens den ligger hos teleoperatørene når toget er ute i friluft, opplyser informasjonssjef i Jernbaneverket Øst, Trude Isaksen, til Computerworld.

Og Jernbaneverket prioriterer rett og slett ikke å bygge ut støtte for mobildekning i tunnelstrekninger som er kortere enn 100 til 150 meter, forteller informasjonsrådgiver og prosjektansvarlig for Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon, Torgald Sørli, til Computerworld.

Jernbaneverket prioriterer å bygge ut mobildekningen i de lengre tunnellene i Østlandsområdet, og Sørli forteller at Romerriksporten fikk utbygd 3G mobildekning i fjor høst. Det pågår utbyggingsarbeid for trådløst bredbånd og mobildekning i Lieråstunnelen, som forventes ferdigstilt i mars. Tilsvarende arbeid i Oslotunnelen, altså strekningen mellom Oslo S og Skøyen, skal være ferdig til sommeren og vil ifølge Sørli gi ”delvis dekning” på strekningen.

- Folk må bare finne seg i brudd

- Toget bruker bare noen sekunder på å passere disse tunnellene, og at det oppstår brudd i mobildekningen er noe folk bare må finne seg i, sier Sørli.

Påstanden vekker sterke reaksjoner hos styreformann i Pendlerforeningen, Willy Frantzen, som blir mektig provosert av Sørli og Jernbaneverkets holdning til problemstillingen.

- Det er helt forskrekkelig at det ikke er dekning der folk ofte har størst behov for det, for å få gitt beskjed om for eksempel ankomsttid, møteplass eller andre beskjeder, sier Frantzen oppgitt.

Han forteller at dekningsbruddene i disse korte tunnellene har vært et irritasjonsmoment helt siden mobiltelefoner ble vanlig å bruke for folk flest, og han mener det er en grov forsømmelse og nærmest ufattelig at Jernbaneverket ikke kan sørge for at passasjerene har mobildekning også her.

- Burde finne seg ny jobb

- På vegne av alle pendlere som ferdes på denne strekningen kan jeg bekrefte at dette er et problem, og med sin holdning til problemet burde Sørli heller finne seg en ny jobb. Dette finner vi oss ikke i, understreker Frantzen.

Frantzen mener også at strekningsansvarlig for Østfoldbanen i NSB, Terje Andersen, på vegne av sine kunder bør kreve at mobildekning kommer på plass.

Andersen er overrasket over utspillet, og sier Pendlerforeningen aldri har reist denne problemstillingen overfor NSB.

- Dersom Frantzen og Pendlerforeningen hadde tatt opp saken med oss, kan det godt tenkes at vi kunne gjort noen vurderinger og kommet med en henstilling for å løse problemet, sier Andersen.

Han mener likevel det er flott at saken nå blir belyst.

- Vi skal ha et nytt samhandlingsmøte i slutten av februar, der NSB, Jernbaneverket og Pendlerforeningen er representert, og det er godt mulig vi vil diskutere saken på møtet, sier han.

Dekningssjef i NetCom, Tommy S. Johansen, sier til Computerworld at både NetCom og andre mobiloperatører som Telenor, Mobile Norway og ICE deltar på disse samhandlingsmøtene for å løse nettopp slike problemer.

- Jernbaneverket må legge til rette infrastrukturen for mobiloperatørene, slik at signalene kan videreføres i tunnellene. Vi har et krevende, men godt og tett samarbeid med Jernbaneverket om dette, sier Johansen.

Computerworld har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet om saken, men vi har foreløpig ikke fått noen kommentar.

Offentlig Sektor