Terror-tester norsk ikt

Terror-tester norsk ikt

Norge trenes nå i nettangrep mot samfunnskritiske systemer, i nasjonaløvelsen IKT08.

Terroranslag mot kritiske, norske ikt-systemer står på dagsorden for en rekke norske offentlige og private virksomheter i disse dager.

Akkurat nå er øvelsen IKT08 i gang, og 30 virksomheter ruster seg for den største, nasjonale ikt-øvelsen på norsk jord.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) holder kortene tett til brystet i forhold til hva øvelsen dreier seg om, men det gjelder såkalte ikt-anslag mot kritisk infrastruktur.

LES OGSÅ: - Undergrunnsmiljøer truer Norge

- Vi har bare øvd i to timer, så jeg kan ikke si noe om hva som er skjedd i øvelsen så langt. Men vi vil teste ulike scenarier knyttet til et bredt spekter av trusler, som defacing (en form for nett-tagging, red. anm.), trojanere, virus, tjenestenekt og bortfall av internett, for å nevne noe, sier prosjektleder for øvelsen, Tore Drtina, i DSB.

Terroranslag

Angrepene kan komme i fra terrorister, andre land eller hackere.

Virksomhetene som blir rammet tilhører bank- og finanssektoren, samt olje- og energi- og telesektoren. Direktorater, etater og departementer er selvsagt også med.

LES OGSÅ: Cyber-allianse for Georgia

- Målet er å teste informasjonsdeling, eksisterende planverk, roller og ansvar, alt som er suksesskriterier for en god krisehåndtering, sier Drtina.

Krise uten nett

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er med som arrangør av øvelsen. Virksomheten utgjør selvsagt en viktig del, fordi den forvalter sikkerhetsloven, og er gjennom Norcert ansvarlig for å overvåke kritisk infrastruktur.

- Vi har et nettverksavhengig samfunn, og Norge er helt avhengig av ikt-infrastruktur. Går nettet ned, vil konsekvensene blir store, derfor er denne øvelsen så viktig. NSM Norcert er "innbruddsalarm" for nettangrep mot Norge, så nå er det hektisk aktivitet hos oss, sier direktør Geir Samuelsen i NSM.

DSB holder hvert eneste år en slik stor øvelse, og i år er altså temaet informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det er en såkalt papirøvelse, så det er lite eller ingen reelle angrep.

Øvelsen er delt i to, og første del varer fra 1. til 3. desember. Andre del, der deperatementene og regjeringens kriseråd skal øves, foregår 9. desember.

LES OGSÅ: Hacking-helg rammer Norge

Les om:

Offentlig Sektor