Tester 3g på 900-nettet

Tester 3g på 900-nettet

Telenor har fått tillatelse til å prøve ut drift av et UMTS 900-nett i syv kommuner i Rogaland.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete at hun er opptatt av å forbedre tilbudet av moderne mobile kommunikasjonstenester for folk og næringsliv i hele landet.

- Utprøving av et lokalt UMTS 900-nett er et tiltak for en slik forbedring, sier hun.

Telenor har fått tilllatelse av Samferdselsdepartementet til å starte drift av et prøveprosjekt i kommunene Klepp, Time, Hå, Egersund, Sogndal, Lund og Bjerkreim. Prøveprosjektet med drift av UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) kan vare til og med 31. desember 2010.

Mer erfaring

Prøvedriften er innenfor rammen av den frekvenstillatelsem Samferdselsdepartementet ga Telenor i 2005, og som omfatter gsm-standarden i frekvensområdet omkring 900 MHz. Med dette lokale prøveprosjektet får Telenor nå en mulighet til å nytte teknologiressurser på ein annan standard enn GSM (Global System for Mobile Communication), heter det i en pressemelding fra departementet.

- Vi trenger erfaringer for å forbrede 3g i 900-båndet, og Samferdselsdepartementet har derfor gitt Telenor tillatelse til prøvedrift i disse syv kommunene. Brukerne her vil oppleve bedre dekning på eksisterende 3g-tenester, slik som videotelefoni, nedlasting av musikk, mobil-tv og nettsurfing. Jeg forventer at disse erfaringene etter hvert skal komme mobiltelefonbrukerne over hele landet til gode, sier samferdselsministeren.

Prøveprosjektet skal være av ikke-kommersiell art.

Offentlig Sektor