Til San Francisco for å lære

Til San Francisco for å lære

Helseministeren Bjarne Håkon Hanssen reiser denne uken til USA for å lære om helhetlige, integrerte helsetjenester.

Denne uken er helse- og omsorgsministeren sammen med statssekretær Rigmor Aasrud, politisk rådgiver Ketil Lindseth og syv medarbeidere fra departementet i San Francisco. Delegasjonen skal blant annet ha møte med lokale myndigheter fra California, bli orientert om ulike it-systemer og hvordan man best bør samhandle elektronisk innen helsefeltet.

Delegasjonen blir også satt inn i temaer som brukermedvirkning og de skal besøke Stanford Hospital and Clinics som er et av de mest kjente sykehusene i USA med svært god kvalitet både innen medisinsk behandling og forsking.

Hanssen satser som fersk minister for Helse- og omsorgsdepartementet sterk på samhandling. Han jobber med en samhandlingsreform, som skal igangsettes april 2009.

LES KOMMENTAR: Hva gjør en melkebonde i en ekspertgruppe om samhandling, når det ikke er plass for en teknolog?

Ett av besøkene går til Kaiser Permanente (KP) der delegasjonen vil få en innføring i KPs filosofi og programmer. KP er kjent for å legge vekt på å holde de forsikrede medlemmene sine friske, og å behandle symptomene tidlig for å hindre sykdomsutvikling.

Mens de fleste helsesystemer i USA og Europa har et skille mellom forebyggingsaktiviteter og den kurative helsetjenesten, er dette samlet og integrert i KP. Kaiser Permanente tilbyr tjenester ved medisinske sentre som dekker hele spektret fra helsefremmende tiltak, forbyggingstilbud til høyt spesialiserte polikliniske tilbud. De tilbyr tjenester organiserte i team som er ledet av leger.

Teamene består av leger, sykepleiere, pasientkoordinatorer, teknikere og andre. Det legges vekt på at legene samarbeider og koordinerer tjenestene på tvers av spesialiteter.

Offentlig Sektor