Trafikantens data åpnet for alle

Trafikantens data åpnet for alle

Reiseinformasjon for offentlig kollektivtrafikk kan brukes kommersielt.

Trafikanten har fjernet kravet om at reiseinformasjon for offentlig kollektivtrafikk skal være fri for reklame og gratis til sluttbruker, skriver Trafikanten i en pressemelding.

Stor verdi for samfunnet

Dette er i tråd med Fornyingsdepartementets vedtak om en fellesføring som krever at alle etater gjør egne rådata tilgjengelig for viderebruk, på bakgrunn av at offentlige data kan ha stor verdi for samfunnet gjennom næringsutvikling og åpenhet i forvaltningen, skriver Trafikanten.

Endringen åpner for at man kan ta betalt for blant annet mobilapplikasjoner utviklet med data fra Trafikantens nettjenester.

Populære data

- Med våre data kan det for eksempel lages en kinoapplikasjon som viser hvordan en kommer seg til den nærmeste kinoforestilling. Den som utvikler applikasjonen kan ta betalt for den fra brukerne, for eksempel ved nedlasting fra App Store, Android Market eller ved reklame, sier rådgiver Bent Flyen i Trafikanten.

Det har hittil vært lastet ned over 300.000 mobilapplikasjoner basert på de data som nå blir åpne.

- Vi håper derfor å se mange nye spennende tjenester i tiden som kommer, sier Flyen.

Offentlig Sektor