Trondheim beste e-kommune

Trondheim beste e-kommune

Trøndernes hovedstad har kongerikets beste elektroniske tjenester.

På Kommunenes Sentralforbund (KS) sin store konferanse i Tromsø som pågår i dag og tirsdag ble det offentliggjort hvem som stakk av med prisen for beste e-kommune 2007. Statsråd Heidi Grande Røis var tilstede og overrakte diplom og heder til Trondheim kommune.

Fire andre kommuner lå hakk i hel med Trondheim og fikk også utdelt diplom. Det var Asker, Larvik, Øvre Eiker og Kristiansund.

Jevnt bra

Svein Egil Wilthil i KS kan fortelle at vurderingen av kommunene har skjedd opp mot KS sin egen e-kommune-plan. Kommunene har fått rundt 40 spørsmål knyttet til planen og om deres egen kommune helt, delvis eller ikke har oppfylt ulike målsetninger i planen.

I tillegg var spørsmålene vektet noe med tanke på hva KS syns er viktigste elementer i planen.

- Trondheim er jevnt gode. Derfor er de nok vinnere også i år, forteller Wilthil.

- I tillegg har de kommet veldig langt på elektroniske tjenester og innføring av eID. de baserer seg her på løsning fra Bankid-samarbeidet, fortsetter Wilthil.

KS' konferanse om kommuner og ikt fortsetter i Tromsø tirsdag.

Mer info på www.ks.no