Tror ikke på Microsoft-løsningen

Tror ikke på Microsoft-løsningen

Martin Hauge tror ikke nabofylket sparer penger ved å velge bort friprog.

- Møre og Romsdal fylke sin strategi de siste årene, er en plattform som muliggjør teknologisk frihet og mangfold. Dette betyr frihet til å velge den teknologien som blir mest lønnsom og som gir mest igjen for pengene, og en ramme som gir mulighet for at ulike system fra ulike leverandører kan spille sammen, forteller it-sjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Martin Hauge, til Computerworld i en epost.

Hauges it-avdeling velger nemlig friprog-løsninger der det lønner seg, i tråd med regjeringens mål.

Han går dermed mot strategien til sine kollegaer i Sogn og Fjordane fylkeskommune, som har valgt å kjøre Microsoft-løsninger på de fleste områder. De velger dermed vekk friprog. It-sjefene mener å spare penger på dette, på grunn av mindre heft med driften.

Det er ikke Hauge like sikker på.

Mener å spare med friprog

Hauges kollega, Dagfinn Grønvik, sa til Computerworld forrige uke at de ikke nødvendigvis sparer penger på å velge friprog fremfor Microsoft der det er mulig. Også Hauge understreker at det ikke bare er kronene som er viktig når man velger slik fylkeskommunen har gjort.

- Vi har sagt at kostnadene ikke er de mest sentrale i valg av åpne løsninger, men muligheter til å lage nye løsninger, muligheter til å tenke i nye og mer innovative baner, og mer fleksible muligheter til å tilpasse teknologien til endrede arbeidsprosesser. Det er også en plattform som åpner for mer innovasjon og muligheter også for lokale kunnskapsbedrifter å levere ikt-tjenester til oss. Med andre ord tror vi fortsatt på den frie konkurransen, også på ikt-området, forteller Hauge.

- Når det er sagt, er vi rimelig sikre på at vi sparer millionbeløp per år. Å beregne kostnader og nytteverdi er vanskelig. Uansett blir det mye synsing og ulike regnemåter som gir svært så ulike resultat. Gevinster som kun finnes på papiret og som ikke kan synliggjøres eller realiseres har vi sluttet å bruke tid på.

Skal ikke være dyrt

Et av argumentene til Sogn og fjordane mot fri programvare, var dyre konsulenter. De mener det er vanskelig å skaffe kompetanse, og at en Microsoft-plattform gjør det mulig å leie inn lokal kompetanse.

Men også her har Hauge motargumentene klare.

- Når jeg ser på våre konsulentkostnadene i driftsbudsjettet, og rangerer per konsulentfirma, må vi faktisk litt ned på lista før vi finner den første friprog-leverandøren, forteller it-sjefen.

- De største konsulentregningene har vi fortsatt knyttet til våre proprietære systemer. Disse kommer selvsagt i tillegg til lisenskostnadene, supportavgifter også videre.

Ingen "Microsoft-hater"

Samtidig som Hauge er glad i fri programvare, er han ingen "Microsoft-hater".

Han forteller at han vet at "Microsoft-programvare snakker utmerket godt med seg selv", og at fylkeskommunen han administrerer også bruker produkter fra denne it-giganten.

- Det kommer i stor grad an på faktorer som vi ikke styrer, som for eksempel åpne arkitekturer i fagsystemene, åpne standarder på "innlåsnings-områder" som katalog, dokumentstandarder også videre. Vi forsøker å legge til rette for at vi slipper å bli låst inn og påtvunget programvare uten noen valgmuligheter, forteller Hauge.

- Dette betyr ikke at også vi kan ha glede av å bruke Windows 7. Der det er hensiktsmessig.

Offentlig Sektor