Tror på 50 mill fra Nav i året

Tror på 50 mill fra Nav i året

EDB Ergogroup tror på millioninntekter fra den nye rammeavtalen med Nav.

EDB Ergogroup har inngått rammeavtale om kjøp av it-konsulenttjenester med Nav.

Nav regulerer innkjøp av konsulenttjenester på it gjennom 34 rammeavtaler fordelt på 16 ulike områder. Etaten planlegger å bruke rundt 1,2 milliarder kroner gjennom disse avtalene i løpet av de neste fire årene.

Totalt sett er EDB Ergogroup tildelt rammeavtale på åtte kompetanseområder, og skal være med om konkurrere om oppdragene.

- Rammeavtalene med NAv åpner mange spennende og nye muligheter for EDB Ergogroups 1200 personer sterke konsulentvirksomhet i Norge, sier Hans-Henrik Merckoll, konserndirektør i EDB Ergogroup.

Innovative Nav

Han legger til at NAV er en svært viktig offentlig kunde for EDB Ergogroup.

- Vi anser NAV en av de mest innovative innen it-løsninger i det offentlige, forteller Merckoll.

I tillegg til konsulenttjenester vil oppdragene for NAV knyttes opp mot flere andre områder i selskapet.

- På den måten vil NAV i sine kjøp av it-tjenester nyte godt av store deler av bredden i hele vår virksomhet, sier Merckoll.

Han legger til at han antar å kunne levere konsulenttjenester til mellom 40 og 50 millioner kroner årlig.

EDB Ergogroup har hatt rammeavtaler med NAV siden tidlig på 2000-tallet. De var tidligere med Rikstrydgeverket og Aetat, og ble senere fornyet etter sammenslåingen til NAV i 2006.

Offentlig Sektor