- Tror på løsning i løpet av dagen

- Tror på løsning i løpet av dagen

Skatteetaten mener det kan gå mot snarlig løsning for Altinn. Men det kan også ta lengre tid, sier it-direktør Trond Wroldsen i Skatteetaten.

It-direktør Karl Olav Wroldsen i Skatteetaten avviser at Altinn-problemene i år er de samme som førte til fjorårets sammenbrudd. Den gangen var det helt konkrete feil som siden er blitt rettet.

- I år var problemet at man oppdaget en sikkerhetsbrist som innebær at Altinnløsningen måtte stenges kontrollert, sier Wroldsen.

- Kan arbeidet med skaleringen ha forårsaket feilen på tirsdag?

- Jeg stiller også det spørsmålet. Det er for tidlig å si, men vi regner med at svar kan foreligge i løpet av dagen, sier Wroldsen og legger til:

- Altinn kan komme opp igjen i dag. Men det kan ta lengre tid også.

Wroldsen forteller at Brønnøysundregistrene, Accenture og Basefarm nå jobber iherdig for å finne en løsning.

LES OGSÅ: Ble Altinn for skalerbart?

Slakt i rapport

Det har vært spekulert i at feilen kan ligge mellom front og det bakenforliggende systemet. Et spor man nå jobber etter er at noen caching-mekanismer, det vil si databufferen som skal avlaste databasene, kan ha forårsaket feilen som førte til at "Kenneth" fikk blottlagt privat informasjon.

Det Norske Veritas har på oppdrag fra Nærings- handelsdepartementet laget en rapport hvor de har gjennomgått Altinn II. De peker på en rekke svakheter og konkluderer med at løsningen ble satt i drift for tidlig, uten tilstrekkelig testing. Ifølge rapporten er Altinn II verken solid eller sikker nok. Det Norske Veritas mente også at kapasiteten ikke lot seg utvide i takt med fremtidige behov.

- Ble løsningen lansert for tidlig?

- Nei, jeg vil ikke si det slik. Vi har gjort våre egne vurderinger, også på sikkerheten. Løsningen tar unna store mengder skjemaer i året, sier it-direktøren i Skatteetaten og fortsetter:

- Vi vurderte risikoen til å være forsvarlig. Det må også legges til at løsningen har fungert jevnt og trutt i lang tid nå. For øvrig understrekes at det beklagelige sikkerhetsbruddet vi fikk kom overraskende på oss. Vi har informasjonssikkerhet som grunnleggende premiss i alle våre tester, og har gjennom disse ikke fått noen indikasjoner på at det var svakheter her.

- Er arkitekturen i Altinn fremtidsrettet?

- Alt kan bli bedre. Erfaringen vil nok vise at vi på litt lengre sikt må forvente å gjøre noe med de underliggende systemene. Det som Veritas påpeker vil bli fulgt opp. Ansvaret for dette ligger imidlertid i Nærings- og Handelsdepartementet og ikke hos oss, sier Wroldsen.

Stor trafikk

Trafikken mot Altinn eskalerer når skatteligningen blir lagt ut. Det norske folk vil vite om de får baksmell eller får penger igjen på skatten. Selve innlevering fordeles over flere uker frem til 30. april, og belaster således ikke systemet tilsvarende.

- Er det ikke en mulighet å sende ut selvangivelsen, som er statiske data, til hver enkelt i en sikker digital innboks?

- Forskjellige løsninger vil nok bli vurdert i tiden som kommer. Først må vi foreta en kortsiktig opprydding og komme i gang igjen. Deretter får vi se på de mer langsiktige løsningene. Jeg ser ikke bort fra at det kan være en vei å gå. Det som er klart er at vi ikke skal gå tilbake på papir, sier Wroldsen.

Offentlig Sektor