Tung helseklynge

Tung helseklynge

HP bygger sitt senter for helseteknologi i Oslo sammen med Telenor, Microsoft, Imatis og Cisco.

HP kunngjorde tirsdag partnerne til selskapets europeiske helsesenter, som skal legges til Norge. Med Telenor, Microsoft, Imatis og Cisco som strategiske partnere skal integrerte helseløsninger vises og testes i Oslo.

Senteret etableres i HPs lokaler og blir utstyrt som et sykehus, med to komplette pasientrom, vaktrom og et tilhørende demonstrasjonsrom. Løsninger fra St. Olav sykehus i Trondheim, og kommende Ahus, som står sentralt i testsenteret. Her kan virkeligheten simuleres, nye løsninger testes og den helhetlige infrastrukturen kan vises til helseaktører fra både Norge og utlandet.

Sykehussamarbeid

Det er nettopp samarbeidet med St. Olav og Ahus som ligger til grunn for partnerskapet i den nye helseklyngen. Alle selskapene er godt representert med sine produkter, og gjennom integrering har de skapt en helhetlig løsning som fungerer som en plattform for all kommunikasjon i de to norske sykehusene.

- Tradisjonelt er sykehus basert på vertikale søyler, hvor kommunikasjonen skjer innenfor faglige rammer. Med en gang den informasjonen skal flyttes til andre ledd oppstår problemer. Dette prøver vi å endre gjennom vårt samarbeid, og erfaringene fra St. Olav viser at dette etter en del startproblemer er vellykket, sier Roger Morberg, leder for HPs helsesenter.

Telenor har gjennom avtalene med Helsebygg Midt-Norge/St. Olavs Hospital og Nye Ahus, utviklet seg som leverandør av helhetlige kommunikasjonsløsninger og infrastruktur til større virksomheter. Microsoft ønsker sin teknologiplattform sentralt i it-miljøene i helseforetakene. Cisco leverer Cisco Medical Grade Network som plattform, og Imatis har en rekke helseprodukter som de selger nasjonalt og internasjonalt.

Salgskontor

Både St. Olav og Ahus er blant verdens fremste sykehus når det gjelder teknologi, og det betyr at HPs nye senter også er en salgskontor for fellesplattformen fra de fem selskapene.

- St. Olav får mange besøkende fra utlandet. Hver måned er det omvisning for utenlandske interesserte. I alt har flere hundre gjester vært innom for å se på systemene. Nå skal disse til HP-senteret, og vi ser at vår felles arbeid kan selges til flere sykehus i utlandet. Samarbeidet er ikke begrenset til Norge, forteller Trine Strømsnes, helseansvarlige i Cisco for hele Europa.

Samtidig vil senteret, som etter hvert skal legges in i det nye Ahus-sykehus, gi mulighet å teste nye løsninger.

- Vi så at det oppsto en del vanskeligheter ved åpningen av St. Olav. Det hadde å gjøre med at man undervurderte viktigheten av opplæring, samtidig som vi måtte teste ut løsingene i praktisk virksomhet. Med det nye senteret vil vi teste oppgradinger her, uten at vi belaster arbeidsmiljøet, sier Morberg.

Morten Andresen i Imatis, det eneste helnorske selskapet som er med i samarbeidet, bekrefter at den norske modellen kan regne med mye internasjonal oppmerksomhet.

- Vi har akkurat vært i USA på den amerikanske HIMSS (helsemesse, red.) hvor vi viste frem det vi gjør på St. Olav. Det var stor interesse for løsningen vår, som var den eneste fra Europa på dette området, sier han.

Klynge

Samarbeidspartnere håper å få solgt mer av løsningene sine, men ønsker flere produsenter av helseprodukter velkommen.

- Vi har mange partnere, og strategiske partnere. Med HP har vi et internasjonalt samarbeid. Men vi ønsker på ingen måte å begrense vårt samarbeid med andre partnere, sier Strømsnes fra Cisco.

Løsningen vil også baseres på standarder som fremmes i helsesektoren for slik at det er lett for andre, mindre aktører å få innpass, mener partnerne.

- Vi ønsker å bruke de åpne standardene som brukes i helsevesenet, det er hele ideen bak for eksempel HL7 (teknologisk helsestandard, red.).

Men Andresen påpeker at det handler ikke bare om teknologisk interoperabilitet. Hele arbeidsprosessen bør legges om. Når for eksempel det er et tilfelle av en akutt keisersnitt, kan personalet trykke på en enkel knapp. Dermed får alle involverte beskjed, operasjonsrommet klargjøres, legene og sykepleierne får en melding, heisene stoppes for transport, og så videre.

Alt dette lagres på samme måte som en "black box" på fly, slik at det gir grunnlag for endring og forbedring av arbeidsprosessene. Med slike helhetlige prosesser kan kommunikasjonssvikt unngås, mener Andresen.

Offentlig Sektor