Tung vei for felles forsvars-it

Tung vei for felles forsvars-it

Forsvarets samling av it-systemer har hittil kostet 2,5 milliarder kroner. Les hele historien om Fif, Golf og Los.

Forsvaret har siden 1996 jobbet med å lage ett felles it-system, som skal samle en rekke systemer innen økonomi, logistikk, personal og forsyning. Systemet skal hete Felles integrert forvaltningssystem (Fif). Gjennom programmer som Golf og Los har arbeidet til nå kostet nærmere 2,5 milliarder kroner.

Det kostbare og omfattende systemet er ifølge forsvarstopper et nødvendig tiltak i å omstille Forsvaret til en ny hverdag etter den kalde krigens slutt. Det er beregnet store effektiviserings- og kvalitetsgevinster. Men arbeidet har støtt på en rekke problemer underveis.

Utsettelser

Golf-programmet startet våren 2000, og ble senere omdøpt til Los-programmet. Første leveranse var lønns- og eksterne regnskapssystemer i oktober 2003. Systemet var basert på SAP, med IBM som leverandør. Slik ble det også for de påfølgende systemene.

Leveranse nummer to var Økonomiprosjektet, Fif 2.0, som også hadde møtt på mange utfordringer og var forsinket.

Programstyret i Los hadde våren 2008 et møte om når Økonomiprosjektet skulle driftssettes. Etter planen hadde systemet fått et vindu til å bli produksjonssatt mellom mars og midten av juni i fjor. Vinduet holdt på å lukke seg, og styringsgruppen måtte ta stilling til om de skulle kjøre på, eller utsette.

- Vi hadde truffet på en del utfordringer og problemer som forsinket Økonomiprosjektet. Det ble diskutert ulike datoer for produksjonssetting. Det ble diskutert om vi skulle stå fast ved 17. juni, eller velge en dato i september, februar eller juni i 2009, sier brigader Jan Christian Ødegaard, sjef for Los-programmet.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en av de virkelig store brukerne av systemene og premissgiver inn i prosjektet. FLO-sjef Trond Karlsen mente selv at det var svært risikofylt å sette systemet i drift, på grunn av forsinkelser og mangler.

ADVARTE: Sjefen for Forsvarets Logistikkorganisasjon, generalmajor Trond Karlsen, advarte mot å driftssette Økonomiprosjektet, og mente det var svært risikofylt. Programstyret i Los-programmet bestemte å trosse advarslene, og sette i gang likevel. (Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret)

Tviholdt på dato

Karlsen ønsker ikke å kommentere sine bekymringer overfor Computerworld. Men i et brev 22. januar 2008, som ABC Nyheter fikk tak i, uttrykte han sin bekymring:

"Framdriftsplanen til Økonomiprosjektet viser at det ikke er avsatt tid mellom den pågående integrasjonstesten og den planlagte akseptansetesten til å sluttstille utviklingen av og enhetsteste konverteringsprogrammene. På denne bakgrunn kan det tyde på at akseptansetesten ikke kan gjennomføres basert på en full datalast fra kildesystemene. Å driftsette løsningen med konverterte data som ikke har vært fullstendig testet framstår som en svært risikofylt operasjon".

Samtidig skulle neste fase av Fif, Logistikkprosjektet, behandles i Stortinget. Kostnadsrammen var på 515 millioner kroner, pluss eventuelle uforutsette utgifter. Dato for behandlingen i Stortinget var satt til 19. juni, to dager før den tiltenkte driftssettelsen av Økonomiprosjektet.

Programstyret i Los gikk imot FLO-sjef Trond Karlsens anbefaling om å vente, og besluttet å driftssette 17. juni likevel.

To dager senere fikk Forsvaret bevilget pengene de trengte til neste fase av Los-programmet.

Karlsens advarsler var berettiget - les mer på neste side.

Les om:

Offentlig Sektor