Tungt skydekke over byen

Tungt skydekke over byen

Det største anslaget mot regjeringens serverpark kom 22. juli.

Gjennom flere år er det avslørt store sikkerhetshull i regjeringens datanett. Men det største anslaget mot serverparken kom 22. juli. Da fikk vi det første, virkelige angrepet. Nå har støvskyen lagt seg og en ny sky henger over regjeringskvartalet; nettskyen.

Smellet i Grubbegata kunne merkes over hele Oslo, og fortsatt er det kraftige etterdønninger etter terrorbomben. Flere departementer ble så hardt rammet at det er høyst usikkert når de ansatte kan vende tilbake til sitt vanlige kontor. Derfor er sjefen for Difi, (Direktoratet for forvaltning og ikt) en omsorgfull vert for Kunnskapsdepartementet og sitt eget departement, Fornyings og administrasjonsdepartementet, FAD.

Sjokket over terroren og massakren vil vi aldri komme over, men Hans Christian Holte, mannen som skal lede departementene og etatene til mer digital samhandling på tvers og mer effektivitet i forvaltningen, er sikker på én ting: Det skadeskutte Regjeringskvartalet kan være begynnelsen på noe nytt.

-Etter kaoset som oppstod, har det vist seg at mye fungerte godt, og nettskyen representerer en mulighet vi skal se nærmere på, sier Holte.

Nettskyen er en mulighet når alt annet ligger nede. I disse dager er det mange virksomheter som må tenke nytt, også på it. Og da mener Holthe at forvaltningen bør tenke sourcing-strategi.

-Vi må tenke på hva vi gjør internt, og hva vi setter vi ut. Og så går det an å tenke en skystrategi som en vesentlig del av dette. For det ligger klare bonuser knyttet både til kostnader og miljø, sier han.

Etter bomben er det mye som skal gjenreises. Regjeringens og forvaltningens datasystem har vært utsatt for sabotasje, og i Holtes øyne har det klart seg bra.

-For det første skal vi høste erfaringer av det som skjedde og konkret lære når det gjelder beredskap og sikkerhet. Når vi ser alt under ett, har infrastrukturen i forvaltningen klart seg tilsynelatende bra. Det er en større utfordring for den enkelte ansatte som ikke får lov til å gå tilbake til kontoret sitt, til egne papirer og egen pc. Det er nok den lokale lagringen som er den største utfordringen.

Bedre forvaltning

- Det å unngå sårbarhet ved lokale løsninger er et av flere argumenter for å lagre de felleskomponentene vi har i en intern nettsky. Det ligger gode muligheter til en bedre forvaltning i Norge med en slik løsning, sier han, og legger til at han er utålmodig på forvaltningens vegne.

Det ligger mange gevinster i å få til mer helhet i utviklingen, og det kan neppe være feil, slår han fast. Og det dreier seg om det gamle mantraet: Om ikke å gjøre de samme tingene flere ganger, parallelt. Og det handler om å få systemene til å fungere sammen. Det er en stadig utfordring.

- Kanskje har vi den største muligheten nå, når vi på en del områder skal gjenreise forvaltningen, sier han.

Og politikerne bør legge sterkere press på forvaltningen for å få dette til, mener han. Bevisstheten på hvor nødvendig det er med flere felles løsninger og mer samarbeid på tvers, er ikke like høyt oppe på alles agendaer.

- Ja, det er lov å være utålmodig, og jeg er det på vegne av staten og det norske folk, sier Holte.

Noe av utfordringen i å bygge en ny digital hverdag er at offentlige sektor består av et ukjent antall ulike it-løsninger. De mange offentlige registre med informasjon fra forskjellige deler av borgernes kontakt med offentlig sektor, er basert på ulike it-systemer, og disse snakker i utgangspunktet ikke sammen.

- Her burde vi vært mye bedre, for det ligger mange gevinster knyttet det til å få mer samhandling. Mer helhet i denne utviklingen kan neppe være feil, understreker Holte.

Les mer på neste side!

Offentlig Sektor