Turbulens i Kinas it-marked

Turbulens i Kinas it-marked

Åtte av de ti største it-leverandørene i Kina har registrert lavere inntekter. Forrester nedjusterer vekstanslaget.

Kinas it-bransje går ikke så godt som markedet hadde forventet.

Det skyldes redusert etterspørsel etter eksport og innenlands-investeringer. Det skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Åtte av ti av Kinas største it-leverandører har registrert en redusert inntekt i første halvdel av 2012. Men neste år ser lysere ut, med et vekstanslag på 11 prosent. Dette skal skyldes en stor stimulans gitt av den kinesiske regjeringen, som vil bidra til å gi et betydelig løft til skybaserte tjenester.

Funn i rapporten til Forrester, indikerer at Kinas årlige teknologiforbruk (105 milliarder amerikanske dollar), rangerer som nummer tre i verden etter USA og Japan.

Den pågående uroen i det kinesiske it-markedet, vil føre til en økning av utgifter i programvare-og tjeneste-sektoren, men en nedgang i investeringer på kommunikasjons-og datautstyr.

Redusert bruk av ulovlige programvare

Forrester har merket en nedgang i bruken av illegale programvarer i offentlig sektor og statseide bedrifter. Det forventes ut i fra dette, at programvaremarkedet vil vokse med om lag 14 prosent i 2013.

Bruk av piratkopiert programvare i statlig drevne bedrifter er også redusert i løpet av de siste to til tre årene, men det har ikke vært noen nedgang i denne bruken i privat sektor,

It-konsulent-firmaer vil vokse med 17 prosent i 2012 og flere eksport-fokuserte kinesiske selskaper vil trenge konsulenttjenester når de etter hvert vil utvide i det nasjonale markedet.

I fremtiden vil en økning i it-investeringer fra multinasjonale selskaper, øke tillitten i den private sektoren i Kina, og disse selskapene vil da også bli oppmuntret til å bruke mer penger på nye it-prosjekter.

Regjeringen i Kina vil trolig gi ut en ny tiltakspakke som vil hjelpe infrastruktur, utdanning og it-sektoren.