Tvinger it-sjefene til fellestenking

Tvinger it-sjefene til fellestenking

It-minister Heidi Grande Røys tar makt fra it-sjefene i staten, og stiller krav om fellestenking til nye prosjekter. Følges ikke kravene, blir det ingen penger.

Alle offentlige it-prosjekter skal fremover følge sentrale krav om felles ikt-arkitektur. For å få it-sjefene rundt om i Norge til å forstå dette, tar fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys frem budsjettpisken.

- Vi tar det inn som en del av budsjettprosessen. Hvis ikke it-prosjektene følger disse kravene, vil de ikke få penger, sier Grande Røys.

Statsråden har fått med seg regjeringen på den viktige beslutningen for fellestenking i it i staten.

- Det er en radikal endring at Fornyings- og administrasjonsdepartementet blir en aktør i tillegg til Finansdepartementet i forbindelse med budsjettet, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: It-reform dramatisk for it-sjefer

Med over 800 aktører som driver it-prosjekter i offentlig sektor, håper statsråden at de felles prinsippene vil kunne gi både økonomiske og kvalitetsmessige gevinster.

Fremdeles diffust

Selv om det er oppe og vedtatt at kravene skal følges, har fremdeles FAD og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) et stykke å gå i forhold til å definere kravene ytterligere.

Så langt er det disse prinsippene som ligger til grunn:

1. Tjenesteorientering: Ikt-løsninger skal bygges opp av delsystem som i største mulig grad skal kunne gjenbrukes

2. Interoperabilitet: Ikt-løsninger må kunne utveksle data og informasjon med andre system gjennom standardiserte grensesnitt.

3. Tilgjengelighet: Elektroniske brukertjenester skal være universelt utformet og kunne brukes uavhengig av tid, sted og kanal (pc, mobiltelefon, tv, etc)

4. Trygghet: Ikt-løsinger skal tilfredsstille krav til konfidensialitet, kvalitet og tilgjengelighet

5. Åpenhet: Ikt-løsinger skal basere seg på åpne standarder og ikke stille spesielle krav til teknologi hos brukerne.

6. Fleksibilitet: Ikt-løsinger skal etableres og utvikles slik at de er forberedt på endringer i bruk, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur

7. Skalerbarhet: Ikt-løsinger skal kunne bygges både ut og ned i takt med økende eller redusert behov.

Det blir Difi som får ansvaret for å forvalte og vurdere it-prosjektene som kommer inn, og gir grønt lys for om prosjektet kan få penger over statsbudsjettet.

Det blir forventet at alle prosjekter i offentlig sektor følger disse kravene. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor