UDI vil gi visum via nettet

UDI vil gi visum via nettet

Det vil spares mye tid og ressurser med gode it-løsninger, mener UDI-direktør Ida Børresen.

UDI vurderer å droppe tett kontroll av alle som søker om å få komme til Norge, og heller drive stikkprøvekontroll i etterkant på utvalgte grupper.

- Jeg tror vi bruker for mye ressurser på å undersøke enkelte saker og sakstyper. Vi skal kontrollere søknadene, men det betyr ikke at alle saker bør kontrolleres like mye, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Danmark har allerede forenklet søknadsprosessen for enkelte søkergrupper, som arbeidsinnvandrerne, med godt resultat. Der kan en søker få alle tillatelser på to dager, når det de kaller ansettelsespakken er skikkelig utfylt. Også i Sverige går saksbehandlingen raskere enn i Norge, for arbeidsinnvandrerne.

- Vi vurderer nå å ta i bruk IKT, slik at bygningsarbeideren selv kan søke via Internett. Får vi på plass gode IKT-løsninger, hvor søkeren ikke får sendt søknaden før alle felter er fylt ut på en skikkelig måte, vil vi spare mye tid og ressurser, sier Børresen.

Hun ser også for seg en internettløsning for andre typer saker, som nordmenn som ønsker å hente ektefelle fra utlandet.

Les hele saken på Aftenposten .