Undervisningsbygg valgte Joint

Undervisningsbygg valgte Joint

Skal bli mer effektive med samhandlingsløsningen Interaxo.

Det kommunale eiendomsforetaket Undervisningsbygg har inngått en avtale med Joint Collaboration om Interaxo, en elektronisk løsning for byggeprosjekter.

Undervisningsbygg har normalt byggeprosjekter for rundt 50 skoleanlegg til en verdi av rundt tre milliarder kroner hvert år, og investering i samhandlingsløsningen Interaxoskal etter planen effektivisere samarbeidet mellom alle aktører ved å tilby en felles plattform for fillagring og kommunikasjon.

- Undervisningsbygg har som mål å benytte prosjekthotellet for alle små og store prosjekter der det er behov for en felles plattform for fillagring og kommunikasjon. Vi ser frem til å implementere løsningen i vår daglige prosjekthåndtering, sier Dag-Ronald Nybakk, IKT-leder i Undervisningsbygg.

Omtrent 750 brukere, i tillegg til 200 internt i Undervisningsbygg skal benytte tjenesten.

Avtalen har en verdi på omtrent en million norske kroner per år. Avtalens varighet er ikke opplyst.

- Vi er svært glade for at Undervisningsbygg har valgt Interaxo som samhandlingsverktøy. Undervisningsbygg bygger årlig for ca. tre milliarder kroner, og er for oss en prestisjekunde som vi ser frem til å samarbeide tett med, sier Knut Albin Andersen, salgsdirektør i Joint Collaboration.

Offentlig Sektor