USA og EU i tollkrangel

USA og EU i tollkrangel

Raske teknologiendringer kan føre til handelskrig over Atlanterhavet.

USA beskylder Europa for å innføre ulovlig toll på it-utstyr. Japan og Taiwan har allerede fulgt USA i kampen mot EU.

Bakgrunnen for krangelen er den såkalte Information Technology Agreement (ITA), som definerer hvilke produkter som fritas for toll. Fra amerikansk side mener man at EU ikke følger regelverket riktig, og legger unødvendig beskatning på produkter som faller under ITA-ordningen.

Problemet med ITA-ordningen er at it-produkter utvikler seg i høyt tempo. Ifølge EU faller nye produkter med ny funksjonalitet utenfor ITA-avtalen. Det betyr at produkter som tidligere ikke har blitt tollbelagt nå kan få det på grunn av ny funksjonalitet.

USA mener dette er feil, og at toll faller bort så lenge produktene befinner seg innenfor samme kategori som før.

Vurdering

Men europeerne mener at ITA er soleklar på at en funksjonalitetsendring medfører at et produkt faller ut av ordningen.

- Regelverket er veldig tydelig rundt dette. Med en gang et produkt får ny teknologisk funksjonalitet, faller dette produktet ikke automatisk inn under samme kategori. I stedet skal en midlertidig vurdering bestemme om produktet skal være tollfritt, sier en EU-talsmann ifølge Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Et godt eksempel på et slikt produkt er multifunksjons-lcd-er. Ifølge ITA-ordningen er lcd-skjermer, plasma og andre typer skjermer tollfrie produkter, men samtidig faller tv-skjermer ikke under ordningen. Dermed oppstår det uenighet om skjermer som passer i begge kategorier, altså som kan brukes både til pc og til tv-visning.

Også rundt set-up-bokser har det oppstått uenighet. Ifølge den europeiske tenkemåten er disse boksene dvd-er, mens USA regner dem som internettutstyr.

Erstatningskrav

Ifølge USA bruker EU regelverket alt for ensidig og bokstavelig. Gamle analoge skrivere faller under ITA, mens EU ser de nyere multifunksjonsskriverne som utenfor ITA.

I mai klaget amerikanerne EU inn til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Der fikk de to partene 60 dager på å bli enige. Det har de altså ikke blitt. Nå har også Japan og Taiwan slått følge med USA mot EU.

29. august avholder WTO et høringsmøte. Hvis USA får medhold, vil landet vurdere et erstatningskrav.

Mer om ITA (engelsk side).

Offentlig Sektor