Utelot it-kostnader fra OL-budsjettet

Utelot it-kostnader fra OL-budsjettet

Da London søkte om å få OL i 2012, tok de ikke med it-kostnader i budsjettet.

Etter at London ble valgt i juli 2005 har de stadig stigende utbyggingskostnadene skapt bråk i Storbritannia. I november 2006 ble det plusset på 900 millioner pund på det originale budsjettet på 3, 3 milliarder pund, 16 måneder etter at søkeprosessen var over.

I denne budsjettøkningen hadde arrangørene lagt til it-kostnadene.

I en nylig utgitt rapport fra Commons public accounts committee heter det at denne økningen inkluderer rundt 400 millioner for it og for CLM-konsortiumet som leverer prosjektstyring for arenaer og infrastruktur.

Organisasjonen Olympic Delivery Authority (ODA) har ansvaret for lekenes infrastruktur. De kombinerte stabs- bo- og It-kostnadene for ODA og CLM-konsortiumet er nå beregnet til 476 millioner pund, men ingen vet ennå hvor mye av dette vil bli rene it-kostnader.

Det totale budsjettet er i dag på svimlende ni milliarder pund.

Offentlig Sektor