Utvider OEP med 11 virksomheter

Utvider OEP med 11 virksomheter

Nå kan du lese brev og notater fra 11 nye tilsyn og direktorater.

Elleve nye virksomheter har tatt i bruk Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

OEP er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. I OEP kan du søke i brev og dokumenter og bestille de du ønsker innsyn i.

Les alle brev

OEP ble lansert av fornyingsminister Rigmor Aasrud 18. mai. Frem til da eksisterte det kun en lukket, passordbeskyttet postjournaltjeneste for journalister. Nå kan altså hvem som helst lese inngående og utgående brev og notater hos stadig flere statlige forvaltningsorganer.

Etter hvert skal alle departementer, statsministerens kontor, fylkesmennene og direktorat med hele landet som virkeområde knyttes til OEP.

Nye tilsyn og direktorater

De elleve nye virksomhetene som er tilsluttet OEP er:

 • Nokut - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Klima- og forurensingsdirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Statsbygg
 • Arbeidstilsynet
 • Finanstilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
 • Husbanken
 • Brønnøysundregistrene
 • Norges geologiske undersøking

Les om:

Offentlig Sektor