Valgte begge til digital postkasse

Valgte begge til digital postkasse

Difi har valgt leverandørerer av digital postkasse for Norges innbyggere.

E-boks AS og Posten Norge AS har fått kontrakt med Difi om digital postkasse. Senere i år kan innbyggerne velge mellom E-boks og Digipost fra Posten for å motta brev fra offentlig sektor digitalt i stedet for på papir, heter det i en pressemelding fra Difi.

Posten Norge har forøvrig også fått kontrakt om meldingsformidlertjenesten.

Meldingsformidleren sorterer posten og sender den videre til postkassen innbyggeren har valgt. Med en meldingsformidler blir det kun ett tilkoblingspunkt for avsenderne.

Konkurranse om kundene

- Vi er svært fornøyd med at vi har fått så gode tilbud at vi kan tildele to leverandører kontrakt om digital postkasse. Leverandørene vil konkurrere om å få flest mulig til å velge deres postkasse. Det vil bidra til at flere velger en digital postkasse i løpet av kortere tid enn om bare én leverandør hadde fått kontrakt. Vi ønsker å utnytte markedsaktørenes interesse i og kompetanse til å markedsføre løsningene, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Difi kunngjorde konkurransen om digital postkasse 31. mai 2013. Konkurransen har omfattet to delanskaffelser: digital postkasse og meldingsformidlertjeneste med opsjon på utskrifts- og forsendelsestjeneste.

Killengreen sier at forhandlingsperioden har vært krevende. De to delanskaffelsene har vært håndtert separat under forhandlingene og det vil bli inngått to kontrakter med Posten, én om digital postkasse og én om meldingsformidlertjenesten.

- Posten hadde det beste tilbudet på meldingsformidlertjenesten og vant kontrakten i skarp konkurranse med de to andre leverandørene. E-boks ga det beste tilbudet på digital postkasse. Det er tydelige krav til meldingsformidleren om å behandle de to postkasseleverandørene likt, sier Killengreen.

Vekt på sikkerhet

Difi har stilt en rekke absolutte krav som leverandørene må oppfylle. Det er særlig på områdene sikkerhet og funksjonalitet det har vært obligatoriske krav. Samtlige leverandører har oppfylt disse kravene. Gjennom forhandlingene har det også vært lagt vekt på brukervennlighet og kvalitet. Leverandørene har levert inn forbedrede tilbud i flere runder og til slutt ble pris utslagsgivende.

- Alle tilbudene har vært av svært god kvalitet og oppfylt våre krav på en god måte. Derfor har vi kunnet legge stor vekt på pris. Det vil koste virksomheten under én krone å sende et vanlig brev digitalt gjennom vår løsning. Offentlig sektor betaler om lag en milliard kroner per år i porto, så her er innsparingspotensialet stort, sier Killengreen.

Det løper nå en ordinær klagefrist etter anskaffelsesreglene. Kontraktene skal etter planen signeres 21. mars. Da starter etableringsprosjektet umiddelbart. Det er satt av tid til omfattende testing av alle elementer i løsningen.

Produksjon planlegges i november og fra da kan innbyggerne velge seg en digital postkasse fra E-boks eller Digipost for å motta brev fra det offentlige digitalt.

Offentlig Sektor