Vanskelig å få forskningsmillioner

Vanskelig å få forskningsmillioner

200 millioner står klare til it-forskning, men søknadsprosessen er krevende.

Pengene står i kø for å bli gitt bort til it-forskning. Både Forskningsrådet (200 millioner kroner) og EU (fem milliarder kroner) ønsker å bidra til at teknologiutviklingen setter enda mer fart. Pengene kan gi norsk it-innovasjon et gedigent løft, men for søkere er veien ikke problemfri. En søknadsrunde koster mye tid og tapt arbeidstid, uten at det er noen garantier for å lykkes.

- Forskningsrådet anbefaler at private bedrifter søker, man ønsker at næringslivet er på banen. Samtidig opplever vi at søknadsprosessen er veldig vanskelig, sier Riitta Hellman i Karde.

Karde er et rådgivende, flerfaglig konsulentselskap med erfaring fra både næringsliv, forskning og innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har syv ansatte. Karde arbeider aktivt i forhold til Forskningsrådet, og engasjerer bedrifter og etater i framtidsrettede innovasjonsprosjekter. De har vært involvert i flere søknader for forskningspenger, med blandet hell. Selskapet er i ferd med å søke også i de nye utlysnigner, men det er et tungt løft, ifølge Hellman.

- Dette gjøres så dyrt i søknadsfasen, sukker hun.

Sentralt internett

Midlene som lyses ut gjennom Forskningsrådets Verdikt er til nye prosjekter innen sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett. Utlysningen åpner både for forskerprosjekter, kompetanseprosjekt med brukermedvirkning og brukerstyrte innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Det er for første gang at Forskningsrådet og EU utlyser på likt innhold. Det bekrefter hvordan internett vil være sentral i fremtidens samfunn og næringsliv. Pengene kan være en gullgruve for norske småbedrifter. Norge er flink på nett- og mobilbasert teknologi, og har mange små og mellomstore bedrifter med livsdyktige ideer. Til tross for det kan mange av disse gå glipp av en gylden mulighet å løfte seg inn i det internasjonale markedet, mener Hellman.

Hun beregner at en søknad koster fort opp til to uker med arbeidstid for en bedrift. I tillegg er det ofte med en partner, som bruker like mye. Hvis man søker 3-4 ganger i løpet av et år, som Kadre har gjort, stopper telleren ikke før to måneder med bortkastet arbeid.

- Søknadsprosessen hindrer en god del aktører å være med på forskning. Når man er et lite selskap makter man ikke å gjennomføre søknaden, sier hun.

Opptatt av Opera, Fast og Trolltech, les videre på neste side!

Offentlig Sektor