Vant forsvarsavtale verdt 400 millioner

Vant forsvarsavtale verdt 400 millioner

Steria forlenger med Forsvaret, og forsterker grepet om offentlig sektor.

Steria har vunnet en rammeavtale med Forsvaret, som kan være verdt så mye som 400 millioner kroner over fire år.

Konsulentene skal videreutvikle soldatenes ikt-plattform, med vekt på lave kostnader, høy tilgjengelighet og enda høyere sikkerhet.

Prestisjeprosjekt

- Dette er en svært viktig avtale for Steria, og gjør at vi får videreført vårt strategiske samarbeid med Forsvaret, sier Trygve Solem, direktør for forretningsutvikling i Steria.

- Det ligger mye prestisje i å vinne en såpass krevende leveranse med en sentral samfunnsaktør som Forsvaret.

Avtalen løper i første rekke over to år, men kan forlenges med ytterligere to år.

Steria skal sørge for sikre kjøremiljøer på alle graderingsnivåer, fra operativsystemer og sikkerhetsfunksjonalitet til ordinære kontorstøtteapplikasjoner.

- I tillegg skal vi levere utviklingstjenester innen IP- og Ethernet-baserte nettverk og plattformnære kjernetjenester, som søk, tale, portaltjenester og opplæringstjenester.

Flere store

Steria har vunnet flere store kontrakter den siste tiden. For en måned siden sikret Steria seg en 100-millionersavtale med Statnett.

I september vant de en avtale med Statsbygg, verdt det som blir betegnet som et "tosifret millionbeløp".

Offentlig Sektor