Vant to kontrakter med Forsvaret

Vant to kontrakter med Forsvaret

Ventelo har vunnet kontrakten om leveranse av fast- og mobiltelefoni.

I tilleg fikk selskapet en kontrakt for leveranse av mobilutstyr til Forsvarssektoren. De to kontraktene har en samlet verdi på ca 60 millioner kroner pr år. Avtalen har en varighet på opptil 4 år.

Det er Forsvarets Logistikkorganisasjon (Flo) som ahdde lagt ut kontraktene til anbud.

- Vi er godt fornøyd. Forsvarssektoren er svært opptatt av at fast- og mobiltjenesten fungerer 100 prosent over hele landet. Kontrakten er derfor en viktig bekreftelse for oss på at vi har topp kvalitet på våre fast- og mobiltelefonitjenester. På pris har vi lenge vært svært konkurransedyktige, sier administrerende direktør i Ventelo Per Morten Torvildsen, i en pressemelding.

Støtte

Ventelo har levert fast- og mobiltelefoni til Forsvarssektoren de siste fem årene, og i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser måtte Forsvaret nå sette hele avtalen ut på nytt anbud.

Avtalen er viktig for Ventelos langsiktige satsing på offentlig sektor.

– Forsvarssektoren er krevende, kvalitetsbevisste og tydelige på hva de ønsker. Sammen skal vi nå fortsette utviklingen av gode administrasjonsløsninger og støttesystemer, sier Salgsdirektør i Ventelo Bedrift, Asgeir O. Ohr.

Ansvarlig for anskaffelsen i Flo Forsyningsavdelingen, Brigader Henry Lindbak, er meget godt fornøyd med totalpakken Ventelo kunne levere.

- Gode sikkerhets- og beredskapsløsninger var viktige elementer for valg av leverandør, men i Forsvarssektoren er også brukervennlige og webbaserte løsninger for drift av såpass mange abonnementer meget viktige for å minimalisere administrasjonen av løsningene., sier Lindbak.

Offentlig Sektor