Vant skatteavtale

Vant skatteavtale

Ergogroup skal distribuere ligningsopplysninger på Infotorg.no

Web-løsningen infotorg.no fra Ergogroup tas i bruk for å hente visse typer ligningsinformasjon fra oktober. Løsningen gjelder for private og offentlige selskaper og institusjoner som bruker lingingsinformasjon. Infotorg.no er en løsning for betalbar informasjon hvor registrerte brukere betaler etter antall oppslag. Per i dag skal det være over 25 000 aktive brukere av denne tjenesten, og det foretas mer enn 100 000 oppslag om dagen.

Den nye avtalen gir nye og eksisterende brukere tilgang til ligningsinformasjon fra Skattedirektoratet via en nedlastingstjeneste med høyt sikkerhetsnivå. Private virksomheter som finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og kredittopplysningsselskaper kan hente ut opplysninger for hele landet, enkelte fylker eller kommuner. Offentlige etater vil kunne hente ut mer detaljerte opplysninger om person eller virksomhet i tråd med lovhjemmel for bruk av ligningsopplysninger.

Skattedirektoratet har valgt åbruke Ergogroup og deres web-løsning fram til første november 2010, men avtalen kan fornyes med et år inntil tre ganger.

Offentlig Sektor