Vegvesenet best på åpne data

Vegvesenet best på åpne data

Vant gjev pris på Difis Digitaliseringskonferanse.

Konkurransen Apps4Norge hadde en vinner til på lur: Mest delingsvillige offentlige etat. På Digitaliseringskonferansen til Direktoratet for ikt og forvaltning delte i dag Fornyingsminister Rigmor Aasrud ut prisen til Vegvesenet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ble glad av utmerkelsen, og omtalte det som en ære.

- Vi ser endringer hos brukerne som etterspør stadig flere elektroniske tjenester. Vi som etat klarer ikke levere alle disse, men ved å gjøre våre datasett tilgjengelige setter vi også andre i markedet i stand til å lage gode tjenester, sier han i sin takketale.

- Åpne data bidrar også til at våre tjenester blir bedre og at det gir oss en mer effektiv forvaltning.

Det er særlig Nasjonal vegdatabank (NVDB) de får kudos fra juryen for å gi ut. Den inneholder detaljer om alle veier i landet, uavhengig av hvem som eier veien.

- Dette har vi arbeidet med siden 2000 og er glad for at vi endelig har kunnet tilby dette til markedet. Det jobbes kontinuerlig for å bedre brukergrensesnitt og kvalitet på alle dataene, forklarer direktøren.

Feilmeldinger

Han fremhever også en feilmeldingstjeneste hvor brukerne kan melde inn feil på data direkte knyttet opp til Vegvesenets databaser. Slik har de god dialog med brukerne som direkte kan bidra til å få bedre data og tjenester, påpeker Gustavsen.

Han forteller at etaten selv har lansert en app basert på egne data, Bil og henger, hvor publikum kan hente opp data fra kjøretøyregistre via appen. De har levert åpne datasett for ruteplanlegger for bil, webkamera fra veier, reisetider på strekninger du selv velger og søker på, og oversikt over alle bomstasjoner i Norge.

- Statens vegvesen følger med glede opp regjeringens satsning på en digital forvaltning. Vi vil fortsette dette arbeidet og gjøre alle våre datasett tilgjengelig så raskt som det er forsvarlig å gjøre det basert på kvalitet på dataene. Vi vil også oppfordre andre offentlige etater til å gjøre det samme, sier direktøren.

Det understreker også Aasrud viktigheten av. Hun tror Apps4Norge-konkurransen har vært en god motivasjonsfaktor.

- Det raste inn med åpne datasett de siste ukene i konkurransen, sier Aasrud.

Juryen

Det var en enstemmig jury som lot seg begeistre av Statens vegvesens innsats for å gjøre store mengder data om det norske veinettet tilgjengelig for viderebruk. Juryen la også vekt på at Vegvesenet har brukt den samme datakilden til egne tjenester som de har delt med viderebrukerne. “Dette er åpenhet av ypperste merke og gir viderebruksmiljøet en garanti for at datagrunnlaget er oppdatert og av best mulig kvalitet”, heter det mellom annet i begrunnelsen fra juryen.

De to øvrige nominerte var Norsk kulturråd og Helsedirektoratet.

- Helsedirektoratet forvalter mye sensitiv informasjon. Likevel har de klart å gjøre tilgjengelig store mengder data som kan deles, og som har stor verdi for viderebrukerne, sa Aasrud under utdelingen. Juryen hadde også merket seg at Helsedirektoratet har kommet langt med å forankre arbeidet med åpne data i organisasjonen.

Norsk kulturråd fikk rosende omtale blant annet for måten de har etablert seg som en tilbyder av kulturdata. Arbeidet med å bygge en nasjonal infrastruktur og innhøsting av data fra lokale kulturinstitusjoner har gjort at de i dag kan tilby et rikt datagrunnlag for viderebruk.

- Kulturrådet viser at det er mulig å dele data og samtidig ivareta hensynet til immaterielle rettigheter. Et godt forbilde for andre nasjonale kulturinstitusjoner, sa Aasrud.

Juryen bestod av Thomas Nortvedt ( FAD), Kristin Lyng (Meterologisk institutt), Liv Freihow (IKT-Norge) og Bjørn Holstad (Difi). Antallet datasett som er registrert på data.norge.no, er nå over 820. Dette representer en økning på 270 prosent så langt i 2013, sammenliknet med status i desember 2012. 2013 kan dermed vise seg å bli et gjennombrudd i arbeidet med åpne offentlige data.

Offentlig Sektor