- Veldig problematisk kobling

- Veldig problematisk kobling

Som om Gilde skulle sponse Mattilsynet, mener professor om Norcerts private finansiering.

Professor Tore Hansen ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo er svært kritisk til at Norcert er privat finansiert av ukjente bedrifter.

- Dette er veldig problematisk. Det er et problem i forhold til vanlig demokratisk kontroll, habilitet og markedsmessig, sier Hansen.

Computerworld har skrevet at Nasjonal sikkerhetsmyndighet Norcert, som overvåker internettrafikk og håndterer dataangrep mot Norge, får 40 prosent av sitt budsjett fra næringslivet.

Hvilke bedrifter som betaler de tre millioner kronene, holdes hemmelig.

- Hvilken betydning har dette for den demokratiske kontrollen? Hva kan den vanlige velger kreve innsyn i når årsmeldingen legges frem? spør Hansen.

LES OGSÅ: Hemmelige kjøpere av statlig sikkerhet

Han jobber med offentlige finanser og fordelingspolitikk, og har aldri vært borti tilsvarende modell i det offentlige.

- Det virker som en veldig spesiell organisasjon. Jeg kjenner ikke til tilsvarende i offentlig sektor. NSM er jo også en tilsynsmyndighet. Det er jo som om Gilde skulle sponset Mattilsynet, sier Hansen.

Får privilegert status

Han reagerer også på at medlemmene og partnerne til Norcert får tilgang til sensitiv informasjon og muligheten til å påvirke, noe andre bedrifter ikke får.

- Bedriftene gis privilegert status, og slik eksklusiv informasjonstilgang er problematisk. Det er jo slik at noen kan betale seg inn, og det blir lukket informasjon. Det er ikke noen åpenhet for andre, sier Hansen.

Han mener det kan være konkurransevridende.

- Medlemsbedriftene får tilgang på informasjon som deres konkurrenter ikke har. Det er ikke uproblematisk i forhold til markedet for den type bedrifter.

Truer uavhengigheten

Norcert er et viktig element i sikring av nasjonal sikkerhet, og drifter varslingssystem for kritisk infrastruktur som medlemsbedriftene er en del av.

Medlemsbedriftene har sensorer utplassert, som gir informasjon til Norcert.

Dette er en vanlig organisering av tilsvarende virksomheter i andre land.

LES OGSÅ: Uklart ansvar for ikt-kriser

Likevel mener Hansen at det offentlige burde tatt den relativt lave utgiften på tre millioner kroner, og sikre uavhengighet.

- Det kan synes som om den uavhengige statusen som en slik organisasjon burde ha, ikke er tilstede, og det er problematisk. Det er mye som tilsier at man burde rendyrke Norcert som en offentlig organisasjon, og ikke hybrider som dette.

Han understreker at det ikke er uvanlig med offentlige og private samarbeidsformer, og at det kan være meget fruktbart. Finansieringen er problematisk.

- Man kunne tenke seg at farmasøytisk industri hadde slike avtaler innen norsk helsevesen. Slik er det definitivt ikke, sier Hansen.

LES OGSÅ: 1000 av politiets pc-er virusrammet

Offentlig Sektor